Edebi akımlar nelerdir - Edebiyat alanında görülen akımlar

'Tarih Bölümü' forumunda HazaN tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Edebi akımlar nelerdir - Edebiyat alanında görülen akımlar
  Edebi Akımlardan Örnekler ve Edebi Akım Çeşitleri

  Sanat ve edebiyatın yüzyıllar boyu süren gelişmesine bakıldığında bu gelişmenin içinde yeşerdiği toplumun yapısındaki gelişme ve değişmelerle sıkı bir ilişki içinde olduğu görülür

  Düşünce sistemleri de toplumsal gelişmeye denk düştüğü zaman bu gelişmenin önünü açan, onu hızlandıran bir rol oynar Bu nedenle sanat ve edebiyatın iki ayağı vardır: Düşünce sistemi ve toplumsal yapı
  Bu iki ayağın denk basması, sanat ve edebiyatta ortak duyarlıklar, görüşler ve anlayış sistemleri oluşturur İşte, sanat ve edebiyatımızdaki bu ortak sistemlere akım denir

  Toplum yaşamındaki gelişme ve değişmeler düşünce sistemine (felsefeye) ve oradan sanat-edebiyata yansır ve sanatçılar yeni anlayışlara yönelir Her akım böyle bir arayışın sonunda ortaya çıkmış, değişen değerler sistemi, akımların birbirini çoğunlukla tepmesini, bazen de aşmasını getirmiştir

  Avrupa kaynaklı belli başlı sanat ve edebiyat akımlarının belirgin izleri, en çok şiir, öykü, roman ve tiyatroda görülür

  Ortaya çıkış sırasına göre edebiyat alanında görülen akımlar;

  Klasizm ( Kuralcılık )
  Romantizm ( Coşumculuk )
  Realizm ( Gerçekçilik )
  Parnasizm
  Natüralizm ( Doğalcılık )
  Sembolizm ( Simgecilik )
  Empresyonizm ( İzlenimcilik )
  Dadaizm
  Neoklasizm
  Sürrealizm ( Gerçeküstücülük )
  Egzistansiyalizm ( Varoluşçuluk )
  Fütürizm ( Gelecekçilik )
  Letrizm ( Harfçilik )
  Kişiselcilik