Edat Nedir - Edat hakkında bilgi

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 20 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Edat Nedir - Edat hakkında bilgi
  Edat Ne demektir
  Edat hakkında Bilgi
  Edat Çeşitleri
  Edat örnekleri

  Edat veya ilgeç, tek başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran kelime türüdür Kendi başına bir anlamı olmayan, diğer söz ve söz öbekleriyle kullanıldığında anlam kazanan, çoğu zaman eklendiği söz öbeğine sıfat, zarf gibi görevler kazandıran sözcüklerdir

  Edatlar başlıca üç gruba ayrılırlar:

  Çekim edatları (asıl edatlar)

  Sonuna geldiği isimle cümledeki diğer kelimeler arasında benzerlik, zaman, yer, başkalık gibi bakımlardan ilgi kuran edatlardır: geri, ileri, ait, ara, başka, beri, böyle, dair, değin, dek, dışarı, diye, doğru, dolayı, evvel, gayri, gibi, göre, için, ile, kadar, kadarınca, karşı, nazaran, önce, öte, ötürü, özge, rağmen, sıra, sonra, taraf, tek, türlü, üzere, yana gibi

  Rabıt edatları (bağlaçlar)

  Bu konunun ana maddesi " bağlaçlar" maddesidir

  Kelimeleri, kelime gruplarını veya cümleleri biçim ya da anlam yönüyle birbirine bağlayan edatlardır: ama, ancak,fakat, belki, bile, çünkü, da (de), eğer, hâlbuki, hatta, hiç değilse, ile, ise, ki, lâkin, meğer, nasıl ki, öyle, öyle ki, sanki, şu var ki, tâ, üstelik, ve, veya, yahut, yalnız, yani, yoksa, zira gibi

  :"Çok uğraştım fakat olmadı"

  Ünlem edatları

  Her türlü duyguyu, heyecanı (sevinç, keder, ıstırap, teselli, nefret, korku, hayıflanma, coşku, üzüntü nedeniyle vs), düşünceyi anlatan veya yansımaları, seslenmeleri; onay, red, sorma ve gösterme gibi anlatım biçimlerini ifade eden edatlardır Ünlemler, seslenme edatları, gösterme edatları, sorma edatları ve cevap edatları olmak üzere beşe ayrılırlar:

  Ünlemler

  Duygu ve heyecanları ifade eden edatlarla doğadaki seslerin yansımalarıdır: ah, ay, çat, eyvah, hoşt, küt, mırıl mırıl, of, oh, pat, püf, vah, vay, yuh vb

  Seslenme edatları

  Hitap (seslenme) için kullanılan a, ay, be, bre, ey, hey, hu, le, ulan, ya, yahu gibi seslenme sözleridir Bu edatlar, genellikle hitap edilen isimlerle birlikte kullanılırlar: a çocuğum, ay oğul, ey Türk gençliği gibi

  Seslenmelerde hitabı kuvvetlendiren bu sözler olmadan da hitap mümkündür: Sevgili öğrenciler! Arkadaşlar! Sayın milletvekilleri! Ömer! vb

  Gösterme edatları

  Birini veya bir şeyi göstermek için kullanılan edatlardır: işte (edebî dilde), aha, daha, ta, te (ağızlarda), nah(argoda)

  Gösterme edatları başka kelimelere bağlanmazlar

  Sorma edatları

  Başka kelimelere bağlanmadan soru için kullanılan edatlardır: acaba, acep, hani, niçin

  Cevap edatları

  değil, evet, hay hay, hayır, peki, yok gibi kabul veya red bildiren edatlardır Bunlara konuşma dilinde daha çok geçen elbette, oldu, olur, tabiî, tamam, yoo gibi sözleri de ekleyebiliriz  ---------------
    2. Cevap: Edat Nedir - Edat hakkında bilgi

  tek başına anlam taşımayan ancak kendinden önceki sözcükle birlikte kullanıldığnda belirli bir anlamı olan sözcüklardir.
  *Edatlar çekim eki alırlarsa adlaşırlar.