Ebul Vefa Eserleri

'Biyografi' forumunda Sitem tarafından 29 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. Ebul Vefa Eserleri nelerdir
  Ebul Vefa Buzcani eserleri
  Ebul Vefa kitapları


  Ebul Vefa Eserleri

  Kitab ül Kamil: Trigonometri ve astronomiden bahseden meşhur eseridir.Birinci bölümde,yıldızların hareketinden önce bilinmesi gereken meseleler,ikinci kısımda yıldızların hareketlerinin incelenmesi,üçüncü kısımda yıldızların hareketlerine arız olan şeyler anlatılmaktadır.Eserin yazma bir nüshası Paris National Kütüphanesi'nde 1138 numarada kayıtlıdır.Eser,Sedilot tarafından tercüme edilerek basılmıştır.

  Kitabun fi Amel-il,Mistarati vel-Pergarvel-Gunye

  Kitabab ma Yahtacu-İleyh-İl-Küttab vel Ummal min İlm-il-Hisab

  Kitabün Fahirün bil Hisab

  Kitabün fil İlmi Hisab-il-Müsellat

  Kitabün fil-Felek

  Kitabün Zic-iş-Şamil

  Kitabun fil-Hendese

  Kitabül Medhal ila-Aritmetik

  Tefsiri Harezmi fi Cebri vel-Mukabele