Ebü'l-Hasan-I Harkani Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Merve tarafından 13 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


  1. Ebü'l-Hasan-I Harkani Kimdir Kısaca

    Ebü'l-Hasan-I Harkani Kimdir Özet

    Evliyânın büyüklerinden. İnsanları Hakka dâvet eden ve kendilerine Silsile-i aliyye adı verilen büyük âlim ve velîlerin altıncısıdır. İsmi Ali bin Câfer, künyesi Ebül-Hasandır. Harkânî diye de meşhur olmuştur. İranın Horasan bölgesindeki Bistamın bir kasabası olan Harkanda doğdu. 1034 (H.425) senesinde Harkanda vefât etti.

    Büyük İslâm âlimi Bâyezîd-i Bistâmînin rûhâniyetinden istifâde eden Ebül-Hasan-ı Harkânî on iki sene Harkandan Bistama hocasının kabrini ziyâret için gitti. Her ziyâret yolculuğunda Kurân-ı kerîmi bir defâ hatmederdi. Her defâsında, ziyâret ile ilgili vazîfelerini yaptıktan sonra; “Yâ Rabbî! Hocam Bâyezîde ihsân ettiğin sana âit ilimlerden, büyüklüğünün hakkı için, Ebül-Hasan kuluna da ihsân eyle. diye yalvarırdı. Geri dönerken, hiçbir zaman Bâyezîdin türbesine arkasını dönmezdi.Yatsı ve sabah namazlarını türbede kılardı. On iki sene sonra, Allahü teâlânın lütfuyla Bâyezîdin rûhâniyetinden istifâde edip olgunlaştı. Allahü teâlâyı tanıtan kalp ilimlerinde ve diğer ilimlerde talebe yetiştirmeye başladı. Pekçok talebesi vardı. Zamânın hükümdârı Sultan Mahmûd-ı Gaznevî, onun sohbetinde bulundu. Ebül-Hasan-ı Harkânî ona bir hırkasını hediye etti. Kerâmetleri, menkıbeleri ve veciz sözleri çoktur. Reşâhat ve Tezkiret-ül-Evliyâ kitaplarında uzunca bahsedilmektedir.


    alıntı