Ebü'l-Hasan Bekri Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 11 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ebü'l-Hasan Bekri Kimdir Kısaca  Ebü'l-Hasan Bekri Kimdir  Mısır'da yaşayan velîlerin büyüklerindendir. İsmi Muhammed olup, babasınınki de Muhammed'dir. Lakabı Tâcülârifîn, künyesi Ebü'l-Hasan, nisbesi ise Bekrî'dir. 1493 (H.899) yılında Kahire'de doğdu. Ebû Bekr-i Sıddık'ın neslindendir. Aynı zamanda soyu, hazret-i Hasan tarafından da Resûlullah efendimize ulaşır. 1545 (H.952) senesinde Kahire'de vefât etti. İmâm-ı Şâfiî'nin kabri civârına defnedildi.

  Küçük yaşta ilim tahsîline başlayan Ebü'l-Hasan Muhammed, fıkıh ve diğer ilimleri; Kâdı Zekeriyyâ, Burhâneddîn bin Ebû Şerîf ve daha birçok âlimden öğrendi. Tasavvuf yolunu, Radıyyüddîn Gazzî, Âmirî ve Abdülkâdir Deştûtî'den öğrendi.

  Ebü'l-Hasan Bekrî, çok kıymetli eserler yazdı. Eserlerinden bâzıları şunlardır: 1- Teshîl-üs-Sebîl: Yazmadır. Kur'ân-ı kerîm tefsîrine dâirdir. Buna Tefsîr-ül-Bekrî de denir. 2) Şerh-ul-Lubâb lil-Müzeccid, 3) Şerhu Minhâc-in-Nebevî, 4) Tuhfetü Vâhib-il-Mevâhib fî Beyân-il-Makâmât vel-Merâtib: Tasavvuf ilmine dâir yazma bir eserdir. 5) Ed-Dürret-ül-Mükellile fî Feth-i Mekket-il- Mübeccele, 6) Ikd-ul-Cevâhir-ul-Behiyye: Resûlullah efendimize salevât-ı şerîfe okumaya dâirdir. 7) İrşâd-üz-Zâirîn li Habîbi Rabb-il-Âlemîn, 8) Şerhu Ravdı İbn-i Mukrî, 9) Şerh-un-Nefhat-ül-Verdiyye.
   


Similar Threads: Ebü'l-Hasan Bekri
Forum Başlık Tarih
Biyografi Ebü'l-Hasan Kûsi Kimdir Kısaca 14 Haziran 2012
Biyografi Ebü'l-Hasan-I Şazili hayatı 14 Haziran 2012
Biyografi Ebü'l-Hasan-I Harkani Kimdir Kısaca 13 Haziran 2012
Biyografi Ebü'l-Hasan-I Eş'ari Kimdir Kısaca 13 Haziran 2012
Biyografi Mustafa Bekri Kimdir Kısaca 22 Aralık 2012