Ebü'l-Abbas El-Mülessem Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 7 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


  1. Ebü'l-Abbas El-Mülessem Kimdir


    Ebü'l-Abbas El-Mülessem Kimdir Kısaca Hayatı

    Mısırda yetişen evliyanın büyüklerinden ve kelam alimi. İsmi Ahmed olup, babasınınki Muhammeddir. Künyesi Ebül-Abbas ve lakabı Ziyaüddîndir. Devamlı yüzünü peçe ile örttüğü için el-Mülessem diye tanınır. Mısırda Nil sâhilinde bulunan Kus ve Saîd şehirlerinde ikâmet ederdi. Doğum târihi bilinmemektedir. 1274 (H.672) senesinde Kûs şehrinde vefat etti. Orada bulunan dergâhının bahçesinde defnolundu. Kabrini ziyaret edenler, mübârek rûhâniyetinden feyz almaktadırlar.

    Ebü'l-Abbas El-Mülessem Talebelerinin en büyüklerinden olan Abdülgaffar bin Nuh, El-Vahîd fî Ehl-it-Tevhîd kitabında, hocasının kerâmetlerini uzun yazmıştır.Ebü'l-Abbas El-Mülessem Bu kitapta zikredildiğine göre, Ebül-Abbas el-Mülessem garib haller ve kerâmetler sâhibi idi. Dünyaya düşkün olmamak, Allahü tealadan gafil bulunmamak için kıldan yapılmış bir elbise giyerdi. Gömlek ve aba gibi diğer elbiseleri, bu kıldan yapılmış elbisenin üzerine giyerdi.Ebü'l-Abbas El-Mülessem Orta boylu, yakışıklı, hoş sohbetli bir zât idi.