Ebu Yusuf Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 4 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


  1. Ebû Yûsuf Kimdir


    Ebû Yûsuf Kimdir Kısaca Hayatı

    Ebu Yusuf Yakub İbn-i İbrahim-i Ensari (731-798) Hanefî mezhebinde önemli bir yere sahip fakih, kadı.

    Ebu Yusuf Küfe şehrinde doğan Ebu Yusuf, Ebu Hanife'nin öğrencilerindendir. Daha sonraları kendisine, Ebu Hanife'nin diğer öğrencisi olan Muhammed İbn-i Hasan Şeybani ile birlikte imameyn denilmiştir. Hanefilik mezhebinin kurulmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamış Ebu Yusuf aynı zamanda uzun yıllar kadılık yapmıştır. Ebu Yusuf Abbasiler döneminde yaşamış olan Ebu Yusuf, tanınınmış Abbasi halifesi Hârun Reşid zamanında da kadılık yapmıştır. Ebu Hanife'den önce İbn-i Ebi Leyla'dan da ders aldığı gibi, Malik bin Enes'ten de hadis öğrenmiştir. Ebu hanife gibi re'y ve kıyasa özel bir önem verdiği gibi yöresel örfleri de büyük oranda önemserdi.