Ebû Tahir Mahalli Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 30 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ebû Tahir Mahalli Kimdir


  Ebû Tahir Mahalli Kimdir Hayatı

  Ebû Tahir Mahalli Tasavvuf, hadîs, Şafiî mezhebi fıkıh alimi, vaiz ve hatib. Künyesi Ebû Tahir’dir. İsmi, Muhammed olup babasınınki Hüseyin’dir. 1159 (H.554) yılında Mısır’da Dimyat taraflarında bir yer olan Cevcer’de doğdu. Mahallî ve Ensarî nisbet edildi. Cami-i Mısr-ı Atîk’de ve Cami-i Amr ibni As’da hatîblik yaptığı için Hatib Ebû Tâhir diye tanındı.

  Ebû Tahir Mahalli Önceleri kötü kimselerle arkadaşlık edip, Allahü teâlânın rızasına uygun olmayan işlerle meşgûl idi. Genç yaşta halinin kötülüğünü anlayıp tövbe ederek, kendini ilim ve ibâdete verdi. Zamanında Mısır’ın üç büyük fıkıh âliminden ders aldı.

  Ebû Tahir Mahalli Bu âlimlerden Tacüddîn Muhammed bin Hibetullah Hamevi'nin sohbetinde kemâle geldi. Ebû İshâk Irâkî ve Ali bin Zeyn et-Tüccâr da, onun diğer fıkıh hocalarıydı. Hadîs ilmini ise, Hâfız İbrâhim bin Ömer Si’ridî’den öğrendi. Eş-Şeyh-ül-Celî, es-Seyyid-ül-Kebîr Ebû Abdullah Kuraşî’nin sohbetlerinde bulundu.
   


Yükleniyor...