Ebû Osman Hiri Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Sitem tarafından 26 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


  1. Ebû Osman Hiri Kimdir    Ebu Osman Hiri hayatı

    Ebû Osman Hiri Büyük velîlerden. İsmi Saîd bin İsmâil Hîrî; künyesi Ebû Osmandır. Aslen Rey şehrinden olup, Nişâbura yerleşmiştir. Zamânının en meşhur rehberi ve bir tânesi idi. Horasanda tasavvufun yayılması için büyük hizmetleri oldu. Zamânın meşhur velîlerinden Cüneyd-i Bağdâdî, Rüveym, Yûsuf bin Hüseyin ve Muhammed bin Fadl gibi büyüklerin sohbetinde bulundu. Üç büyük hocası vardır. Bunlardan ilk hocası Yahyâ bin Muâz, ikincisi Şâh Şücâ Kirmânî, üçüncüsü Ebû Hafs Haddâddır. Tasavvuf ehli zâtların sözlerini insanlara anlatması ve açıklaması için Nişâburda onun için husûsî bir kürsü kurulmuştur.

    Ebû Osman Hiri 910 (H.298) senesinde vefât etti.

    Ebû Osman Hîrî hazretleri buyurdu ki: “Allahü teâlâya karşı edep, Ondan devamlı korku üzere bulunmak ve Onu murâkabe üzere olmaktır. Resûlullaha karşı edeb, sünnet-i seniyyeye yapışmakla; evliyâya karşı edeb, ona hürmet etmek, hizmetlerinde bulunmakla; çoluk-çocuğa karşı edep, onlara güzel ahlâk ile muâmele etmekle; arkadaşlara ve dostlara karşı edep, onlara güler yüzlü olmakla; câhillere karşı edep, onlara duâ ve merhâmet göstermekle olur.