Ebû Muhammed Er-Rasibi Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Aysell tarafından 25 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ebû Muhammed Er-Rasibi hayatı

  Ebû Muhammed Er-Rasibi hakkında bilgi

  Ebû Muhammed Er-Rasibi Bağdâd'da doğdu. İsmi, Abdullah bin Muhammed er-Râsibî olup, künyesi Ebû Muhammed'dir. Bağdâd'da yetişen âlimlerin büyüklerinden olan Ebû Muhammed Er-Rasibi 367 (m. 977)'de orada vefât etti. İlim tahsil etmek için, bir ara Şam'a gitti. Bir müddet sonra Bağdâd'a döndü ve vefâtına kadar orada kaldı. İbn-i Ata, Muhammed Cerîrî ve başka zâtlarla görüşüp sohbet etti.

  Buyurdu ki:

  "İnsan ile Allahü teâlâ arasındaki en büyük perde, insanın Allahü teâlâya değil de, kendisi gibi âciz olan birine güvenmesidir."

  "Sıkıntı ve üzüntüler günahların cezalarıdır."

  "Bir kimse için en büyük sıkıntı, uygunsuz birisi ile sohbet etmesi, beraber bulunmak mecburiyetinde kalması ve o kimseyi terk edip gitmek mümkün olmamasıdır."

  "Siz geçici dünyâ malını istiyorsunuz. Halbuki Allahü teâlâ âhıreti kazanmanızı diliyor."

  (Enfâl-67) âyetini şöyle tefsîr etti: "Dünyâyı istiyen kimseyi, Allahü teâlâ âhıreti istemeye da'vet eder. Âhıreti istiyen kimseyi de, Allahü teâlâ yakınlığına da'vet eder."

  "Allahü teâlânın harâm ettiklerinden, sakınan bir kalbden, dünyâ sevgisi ve arzularına düşkünlük çıkıp gider."


  1) Tabakât-üs-sûfîyye sh-513

  2) Tabakât-ül-kübrâ cild-1, sh-125

  3) Nefehât-ül-üns sh-311-