Ebû İdris Havlani Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Merve tarafından 22 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ebû İdris Havlani Hayatı

  Ebû İdris Havlani Kimdir

  Tâbiînin fakihlerinden İslâm Hukuku âlimidir. İsmi, Âizullah bin Abdullah. Künyesi, Ebû İdrîs. Hicrî sekizinci yılda doğdu. 80 (m. 699) yılında vefât etti. Saîd bin Abdulaziz (r.a.) buyurur ki: “Ebüd-Derdadan sonra Şamlıların âlimi (bilgim) idi. “Mekhûl (r.a.) “İlmiyle; amel eden bir zât idi. Onun ilmi pek çok idi der.

  Ebüderdâ, Ebû Zer, Huzeyfe, Ubâde bin Sâmit, Avf bin Mâlik, Ebû Hureyre ve daha bir çok âlimlerden hadîs bildirmiştir. Ondan da Zührî, Mekhûl, Yunus bin Meysere ve başka âlimler, hadîs rivâyet etmişlerdir. Nesâî, Onun hadîs ilminde güvenilir olduğunu kabul etmektedir. Ebû İdris hazretleri, Şamlıların vaizi ve kadiri (hakimi) idi.

  Ebû İdris hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerîfler:

  Hadîs-i kudsîde; Allahü teâlâ buyurdu ki:

  “Ey kullarım, zulmü kendime harâm kıldım. Onu size de harâm kıldım, öyleyse birbirinize zulüm yapmayınız.

  Ey kullarım! Siz, gece ve gündüz hata edersiniz. Ben de sizin bütün günahlarınızı bağışlarım. Benden bağışlanmanızı dileyiniz. Ben sizi bağışlarım.

  Ey kullarım! benim yedirip, doyurduklarım dışında hepiniz açsınız, onun için, benden sizi doyurmamı isteyiniz, ben sizi doyururum.

  Ey kullarım! Ben sizi giydirmezsem sizler, çıplak olurdunuz. O halde benden giydirmemi isteyiniz, ben de sizi giydireyim.

  Ey kullarım! Siz bana zarar veremezsiniz. Fayda da veremezsiniz. Ey kullarım! Eğer sizin evvelkileriniz ve sonrakileriniz, cinler ve insanlar bir araya gelseniz, hepiniz en kötü bir insan durumunda olsanız bu benim, her şeyin sahibi olmamdan zerre miktarı bir şey eksiltmez.

  Ey kullarım! Sizin önce geçenleriniz ve sonra gelenleriniz, cinler ve insanlar bir yerde bir araya gelseler, benden isteseler, ben de herkese, her istediğini versem, iğnenin koskoca bir deniz batırılmasıyla meydana gelen eksiklik kadar birşey olur.

  Ey kullarım! Amelleriniz size, gösterilir. Kim hayır bulursa, bana hamd etsin. Kim bundan başkasını bulursa, ancak kendini kınasın.

  kaynak:bizimsahife