Ebu Hanife'nin Eserleri Nelerdir?

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Masal tarafından 29 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


  1. Ebu hanifenin eserlerinin ismi nedir

    islam dininin dört büyük mezhebinden biri olan Hanefiliğin kurucusu. Asıl adı Numan bin Sabittit. İmamıazam diye de bilinir. Küfe doğumludur ve Arap olmadığı Türk ya da iranlı olduğu söylenir. Kuran öğretimi ve Arap edebiyatı üstüne dersler gören Ebu Hanife, önceleri kelam ve münazara, sonraları fıkıhla uğraştı.

    İmamı Azam Ebu Hanife, ileri düzeyde yöntemlerle yaptığı uzun çalışmaları ve içtihadı neticesinde çözdüğü ve bir araya getirdiği fıkıh (hukuk) bilgileri ile Müslümanların ibadetlerinde ve diğer işlerinde İslamiyete doğru bir şekilde uymak için takip edecekleri bir yol gösterdi ve bu yola “Hanefi Mezhebi denildi.

    Ebu Hanife, talebelerine verdiği dersleri mükemmel bir yöntemle yürütürdü. Bir taraftan fıkhın eski olaylara ait bilinen hükümleri anlatılır ve müzakere yapılır, diğer taraftan yeni olaylara ait hükümler bulunurdu. Geçmiş ve yaşanmakta olan olayların hükümleri karara bağlanırken, bunlara benzeyen veya aynı cinsten olup da gelecekte meydana gelebilecek olaylara ait hükümler de araştırılıp bulunurdu.

    İmam-ı Azam, fıkıh ilmini ilk defa branşlara ayırıp her branşın bilgilerini ayrı ayrı toplamış, usuller koymuştur. Müslümanlığı fıkıh yönünden incelemiş olan Ebu Hanife, Kurana dayanarak yeni yorum ve düşünceler geliştirmiştir. Bu konuda yazdığı eserler arasında başlıcaları şunlardır: Fıkhül Ek-ber (Büyük Hukuk); Kitabül Alim vel Mute allım (Bilginin ve öğrenenin Kitabı).