Ebu Cafer Bin Sinan Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 20 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


  1. Ebû Cafer Bin Sinan Kimdir Kısaca


    Ebû Cafer Bin Sinan Kimdir Kısaca Hayatı

    Büyük velilerden. İsmi, Ahmed bin Hamdan bin Ali bin Sinan el-Hayrî en-Nişabûrîdir. Künyesi Ebü Caferdir. 854 (H.240)te doğdu. 923 (H.311) senesinde vefat etti. Hadis ilminde yüz bin hadis-i şerîfi ezbere bilen, hafız derecesinde alim idi. Muhammed bin Yahyâ ez-Zühlîden, Abdullah bin Hâşim Tûsî, Ebû Ezher Abdi, Abdurrahmân ibni Berir bin Hakem ve Ahmed bin Yûsuf Sülemîden hadîs-i şerîf dinlemiş, rivâyet etmiştir. Tasavvufta Ebu Osman Hayrî hazretlerinin talebesidir. Onun derslerinde ve sohbetlerinde yetişip, kemâle ermiştir. Zamanının meşhur evliyasından Ebû Hafs Haddâd ve diğer zâtlarla görüşüp sohbetlerinde bulunmuştur.

    Ebü Cafer bin Sinan hazretleri, üstün hallere sahib olup, haramlardan ve şüphelilerden çok sakınır, şüpheli olmak korkusuyla mübahların çoğunu terkederdi. Allahü tealadan korkması pek fazla olup, çok ibadet eder, geceleri de aynı şekilde geçirirdi. Duası makbul yüksek bir zattı. Kendisiyle beraber âilesi ve çocukları da bu halde idi. Evinde İslâmiyetin incelikleri hakkında mütâlaalar yapılır ve tatbik edilirdi. Ebû Cafer bin Sinan hazretleri ömrünün son yirmi senesini Mekke-i mükerremede, Harem-i şerîfte geçirdi ve orada bulunan âlimlerin ileri gelenlerinden oldu. Hadîs ilminde İmâm-ı Müslimin usûlü ile tasnif ettiği Sahîh adlı eseri vardır.