Ebu Bekr Kettani Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 17 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


  1. Ebû Bekr Kettani Kimdir


    Ebû Bekr Kettani Kimdir Hayatı

    Evliyânın büyüklerinden. Künyesi, Ebû Bekr, adı Muhammed bin Ali bin Câfer Bağdâdî el-Kettânî'dir. Aslen Bağdatlı olup, ömrünün büyük bir kısmını Mekke'de geçirmiştir. Ebû Bekr Kettânî, Cüneyd-i Bağdâdî'nin talebesidir. Ebû Saîd-i Harraz, Abbas bin Mühtedî, Amr el-Mekkî, Ebü'l-Hüseyin Nûrî gibi âlimlerin sohbetinde bulundu.Ebû Bekr Kettani 933 (H.322) senesinde Mekke'de vefat etti.

    Ebû Bekr Kettani vera, takva haram ve şüphelilerden kaçmada zühd, dünyâya düşkün olmama ve marifette son derece ileri olup, Hicaz âlimlerinin büyüklerinden idi.Mücahede ve riyazette nefsin isteklerini yapmama, istemediklerini yapmada gerçekten ileride ve çeşitli ilimlerde kâmil olup, özellikle hakîkat ve marifet ilimlerinde pek derin idi.

    Kendisine Harem'in kandili derlerdi. Sabaha kadar namaz kılar ve Kur'ân-ı kerîm okurdu. Kabe'de otuz sene, altın oluğun altında ibadet etti. Bu zaman içinde, yirmi dört saatte bir defa abdestini tazelerdi. Tavaf yaparken, Kur'an-ı kerîmi pekçok defâ hatm etmiştir. Ona, Resûlullah efendimizi sallallahü aleyhi ve sellem rüyâsında çok gördüğü için Muhammed aleyhisselâmın talebesi derlerdi.Peygamberimizi rüyada hangi gece göreceğini bilirdi. Kendisine sorulan sorulardan bâzılarını, rüyâda Resûlullah'a arz eder, cevaplarını alırdı.