Ebu Bekr-İ Ebheri Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 16 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ebû Bekr-İ Ebheri Kimdir


  Ebû Bekr-İ Ebheri Kimdir Kısaca Hayatı

  Onuncu yüzyılda Horasan bölgesinde yetişen velilerden. İsmi, Abdullah bin Tâhir bin Hâtim et-Tai, künyesi Ebû Bekr'dir. Ebherî nisbesiyle meşhur olmuştur. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 941 (H.330) senesinde vefât etti.
  Zamanındaki alim ve velî zâtların sohbetlerinde ve ilim meclislerinde bulunan Ebu Bekr-i Ebherî, Yusuf bin Hüseyin er-Razi,nin hizmetinde bulundu. Ondan ilim öğrendi. Ebu Bekr-i Şiblî'nin akranı olup, Ebu Muzaffer Kirmasânî ile arkadaşlık yaptı. Hadîs ilminde yüksek âlim olup, hadîs-i şerîf rivâyet etti. Zahirî ilimlerde yüksek bir âlim, tasavvuf yolunda büyük bir velî oldu. İlim meclislerinde pekçok kimse bulunup istifâde etti. Vâz ve sohbetleriyle insanlara Allahü teâlânın emir ve yasaklarını anlatıp, onların dünyâda ve âhirette saâdete kavuşmaları için gayret etti. Mahleb bin Ahmed el-Mısrî onun sohbetleriyle ilgili olarak dedi ki Birçok velînin sohbetinde bulundum. Hiçbirinin sohbeti bana Ebû Bekr-i Ebherî'nin sohbeti kadar faydalı olmadı.


  Bir gün bir cenâzede bulundu. Ölenin yakınları çok ağlıyorlardı. Ebû Bekr-i Ebherî hazretleri şu meale gelen bir şiir okuyarak Kendini unutmuş bir halde, ağlıyor ölünün haline. Ölünün yakınlarının, mevtaya az taziyede bulunduklarını iddia ediyor. O kimse akıl ve fikir sâhibi olsaydı, kendi bulunduğu hâle ağlardı.Esas ağlanması gereken kimsenin imânla giden mevtâ değil, geride kalan kimseler olduğunu, çünkü ölenin dünyanın günah ve sıkıntılarından kurtulduğunu bildirdi.

  İlm-i vehbinin yani Allahü tealanın ihsân ettiği çalışmakla ele geçmeyen ilmin, ilm-i kesbîden yani çalışarak öğrenilen ilimden daha üstün olduğunu bildiren Ebu Bekr-i Ebherî buyurdu ki: İlim şüpheye maruzdur. Yakînde ise şüphe söz konusu değildir. Yakın olan yerde şüphe olmaz ki, zıtlık olsun. Tasavvuf ehlinin ilmi ilk zamanlar kesbidir, sonraları vehbî ve bedîhî hâle gelir. Bu ilimde şüphe olmaz.

  Ömrünü İslâm dininin emir ve yasaklarını öğrenmek, öğretmek yolunda sarf eden Ebû Bekr-i Ebherî hazretleri, 941 (H.330) senesinde vefat etti.