Ebû Bekr Bin Salim Ayderûs Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Sitem tarafından 18 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ebu Bekr Bin Salim Ayderus Kimdir


  Ebu Bekr Bin Salim Ayderus Hayatı

  Ebu Bekr Bin Salim Ayderus Yemenli meşhûr velîlerden. İsmi Ebû Bekr bin Sâlim bin Abdullah bin Abdurrahmân bin Abdullah bin Abdurrahmân es-Sekkâf'dır.

  Ebu Bekr Bin Salim Ayderus 1513 (H.919) senesinde Terîm'de doğdu. Tasavvufta üstün haller sâhibi idi. Zamânında herkes tarafından sevilen ve sohbetine gidilen bir velî idi. Küçük yaşta ilim tahsîline başladı. İlim öğrenme husûsunda büyük bir gayret ve azim gösterdi. Ulûmu âliyye denilen yüksek din bilgilerini öğrendi. Zamânının meşhur âlimlerinden Şeyh-i Kebîr Ömer bin Şeybâd'dan, Şeyh-ül-Fakîh Abdullah bin Muhammed bin Sehl bin Kuşeyr'den, fıkıh âlimlerinden Ömer bin Abdullah bin Mahreme'den, Ahmed bin Alevî bin Hucdeb'den ilim öğrendi. Okuduğu her hocadan aldığı dersleri başarı ile tamamladı. Bu zâtlardan sonra da zamânında benzeri az bulunan fazîlet sâhibi İbn-i Cemâl'den ders alıp ilimde iyice yetişti. Son derece merhâmetli ve cömert idi. Mallarını muhtaç, fakir, zayıf ve kimsesizlere yardım için ortaya koymuştu. Üstün ahlâk ve hoş muâmelesi ile herkes tarafından sevilirdi. O kadar mütevâzi idi ki, kendisini tanımayanlar kendi halinde halktan biri zannederlerdi. Kerâmetlerini son derece gizlerdi. Muhammed bin Sirâceddîn tarafından menkıbeleri Bulûg-uz-Zafer vel-Megânim fî Menâkıb-ı Şeyh Ebû Bekr bin Sâlim adlı kitapta toplanmıştır.


  Ebu Bekr Bin Salim Ayderus 1584 (H.992)'de Hadramût köylerinden Aynat'da vefât etti.

  Ebu Bekr Bin Salim Ayderus Eserleri

  Feth-ül-Mevâhib ve Bugyet-üt-Tâlib,
  Mi'râc-ül-Ervah ilâ Menhec-ül-Vedâh,
  Miftâh-us-Serâir ve Kenz-üz-Zehâir,
  Mi'râc-üt-Tevhîd.