Ebû Abdullah Nibaci Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Merve tarafından 10 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


  1. Ebû Abdullah Nibaci Hayatı Kısaca

    Ebû Abdullah Nibaci Hakkında Kısaca Bilgi

    Büyük velîlerden. İsmi Saîd bin Yeziddir. Künyesi Ebû Abdullah olup, Basra yakınlarında Nibâc köyünde doğmuştur. Doğum ve vefât târihleri bilinmemektedir. Hicrî üçüncü asrın ilk yarısında vefât ettiği tahmin edilmektedir. Evliyânın meşhurlarından Zünnûn-i Mısrî ve diğer büyük zâtlarla görüşüp sohbet etmiştir. Ahmed bin Ebil-Havârî, Amr bin Osman Mekkî, Ebû Saîd Harrâz gibi âlim ve velîler onun talebelerindendir. Şam, Mekke ve diğer bâzı yerlere seyâhat etti. Daha çok Basrada bulundu.

    alıntı