E 120 katkı maddesi bulunan yiyecekler helal midir?

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Sitem tarafından 12 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


 1. Cochineal (Dactylopius coccus) denilen böceğin haram kılındığına dair bir âyet veya hadis bulunmamaktadır. Bu gibi küçük böcekler, Maliki mezhebine göre helal, Hanefi, Şafii ve Hanbelîlere göre ise haramdır. Onların delili, insanların bu gibi hayvanlardan hoşlanmamasıdır. Hoşlanmama işi, kişiden kişiye ve toplumdan topluma değişir. Dinen temiz sayılan kaktüs bitkisi üzerinde yaşaması, onun temiz sayılmasını gerektirir.

  Milkab b. Telibb, babasından şöyle rivayet etmektedir:

  “Allah’ın resulü ile arkadaşlık ettim, sohbetinde bulundum, haşeratın haram kılındığını duymadım.” (Ebu Davud, Et’ime, 30)

  Bu hadisi şerh eden Hattâbi şöyle demektedir:

  “Bu hadisten şunu anlamaktayız: Haşeratın yenilmesi, mubah sayılması, Peygamber Efendimizin devrinin adetlerindendi. O da onların bu adetlerini biliyordu ki, onları haşerat yemekten menetmedi. (Bkz: Hattabi, Mealimu’s-Sünen, Ebu Davud Et’ime 30. bâb’ta bulunan hadisin şerhi)

  alıntı