duyu organımızla ilgili test

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Aderito tarafından 4 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


 1. duyu organımızla ilgili test ve cevapları


  1- “Elimizi soğuk sudan çıkarıp, ılık suya soktuğumuzda suyu “sıcak olarak algılarız. Aynı şekilde sıcak sudan çıkarıp ılık suya soktuğumuzda bu defa “soğukolarak algılarız.

  Bu duruun aşağıdaki özelliklerden hangisi ile açıklanabilir?

  A) Bazı duyu organlarımız çabuk yorulur

  B) Bazı duyu organlarımız diğerlerinden daha geniş yüzeylidir.

  C) Uyarı duyu organının hazır buluş durumu ile de ilgilidir

  D) Duyu organlarımızda duyu almaçları vardır  2- “Elimizi soğuk sudan çıkarıp, ılık suya soktuğumuzda suyu “sıcak olarak algılarız. Aynı şekilde sıcak sudan çıkarıp ılık suya soktuğumuzda bu defa “soğukolarak algılarız.

  Bu durumun aşağıdaki özelliklerden hangisi ile açıklanabilir?

  A) Bazı duyu organlarımız çabuk yorulur

  B) Bazı duyu organlarımız diğerlerinden daha geniş yüzeylidir.

  C) Uyarı duyu organının hazır buluş durumu ile de ilgilidir

  D) Duyu organlarımızda duyu almaçları vardır  3- İşitme duyu organı kulağın hangi bölümünde menenjit mikrobu etkiyerek dengenin sağlanmasını zorlaştırır?

  A)Dış kulak

  B)Orta kulak

  C)İç kulak

  D) Dalız  4-Duyu organlarımızdan hangi ikilinin duyumları almada sabit kuralları vardır?

  A)Kulak-Burun

  B)Burun -Dil

  C)Göz-Kulak

  D)Göz-Burun  5- Kulağın,denge duyusunu algılayan kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

  A ) Kulak zarı

  B ) Yarım daire kanalları

  C ) Salyangoz

  D ) Çekiç,örs,üzengi kemikleri  6-Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biri değildir?

  A) Deri

  B) Ağız

  C) Kulak

  D) Burun  7- Dokunma duyusu organımız aşağıdaki duyulardan hangisini algılayamaz?

  A)basınç

  B)sıcaklık

  C)sertlik

  D)renk  8- Yansıyan Kırılan

  Cisim __________1 Göz Bebeği ________Göz Merceği ______ 2 ____ Görme Sinirleri

  ______Beyin ________GÖRME Işınlar şınlar  Yukarıda görme olayını gösteren şemada 1 ve 2 ile gösterilen yapılar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir.  1 2

  A)İris Kornea

  B)İris Sarı Leke

  C)Kornea Sarı Leke

  D)Gözbebeği Kornea  9- Ali; - Önündeki kitapta yazan yazıları rahatlıkla okuyabiliyor.

  -Arka sırada oturduğunda tahtada yazanları görmekte zorlanıyor.

  -Doktora gittiğinde göz kusurunun olduğunu öğreniyor ve doktor ona kalın kenarlı bir mercek veriyor. Bu bilgilere göre Ali'nin göz kusuru aşağıdakilerden hangisidir.

  A) Miyop

  B) Hipermetrop

  C) Astigmat

  D) Şaşılı  10-Görme olayı gözün hangi kısmında gerçekleşir?

  A)Göz merceği

  B)Sert tabaka

  C)Sarı benek

  D)Göz bebeği  11- Göz ve görme olayıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?

  A)Görüntü sarı benekte oluşur.

  B)Oluşan görüntü terstir.

  C)Göz merceğimiz kalın kenarlıdır.

  D)Işık saydam tabakada kırılarak merceğe gelir.  12- Ayşe uzağı net görememekte, Ali ise cisimleri bulanık görmektedir.buna göre Ayşe ve Alinin göz rahatsızlıkları sırayla ne olabilir?

  A)miyop-hipermetrop

  B)astigmat- miyop

  C)miyop-astigmat

  D)hipermetrop-astigmat  13- Aşağıdakilerden hangisi işitmede görev almaz?

  A)Kulak kepçesi

  B)Yarım daire kanalları

  C)Kemik köprü

  D)Dalız  14- Kulağa gelen ses dalgaları

  I. Salyongoz

  II. Çekiç-örs-Üzengi kemikleri

  III. Kulak zarı

  Kulağın hangi bölümlerinden geçerek işitme sinirlerine ulaşır?

  A) I.II.III

  B) III. II. I.

  C) I. III. II

  D) II. III. I  15- Deri ile ilgili ;

  I- Gaz alışverişi yaparak solunuma yardımcı olur.

  II- Vücuda mikrop girişini önler.

  III- Acı, ağrı ve dokunma duyularını algılayarak beyne iletir. ifadelerinden hangileri doğrudur?  A) I , II ve III

  B) I ve II

  C) II ve III

  D) Yalnız II  16-  Yakın net görülmez.

  Göz merceğinin kırıcılığı azalmıştır.

  Görüntü sarı beneğin arkasında oluşmuştur.

  Yukarıda verilen özellikler hangi göz kusurlarına aittir?

  A)Miyop

  B) Hipermetrop

  C) Presbit

  D)Astigmat  17-Kör nokta gözün hangi kısmında bulunur?

  A)Kornea

  B) Retina

  C)Sert tabaka

  D)Damar tabaka  18- Miyopluk bir göz kusurudur.Miyoplukta görüntü...( .1.)...nin Önünde oluşur...(2)..iyi görür,.(3)...göremez.Miyopluğun düzeltilebilmesi için....(4).....mercek kullanılır.

  Yukarıdaki boş bırakılan (1,2,3,4 ) yerlerine aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir.

  1 2 3 4

  A)Sarı leke yakını uzağı ince kenarlı

  B)Sarı leke uzağı yakını kalın kenarlı

  C)Sarı leke yakını uzağı silindirik

  D)Sarı leke yakını uzağı kalın kenarlı  19- Aşağıdakilerden hangisi gözün renkli kısmıdır?

  A) kornea

  B) retina

  C) iris

  D) sarı leke  20-Aşağıdaki hastalıklardan hangisi gözün tabakaları ile ilgili değildir?

  A)Miyopluk

  B)Hipermetropluk

  C)Katarakt

  D)Şaşılık