Düşünceyi geliştirme yolları

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Demet tarafından 25 Mar 2014 tarihinde açılan konu

 1. Düşünceyi geliştirme yolları yazarın, ele aldığı bir konuyla alakalı olarak düşüncelerini desteklemek ve anlattıklarını inandırıcı kılmak için başvurduğu yöntemler bütünüdür.

  Bir Yazarın düşünceyi geliştirmekte kullandığı yöntemler şunlardır:

  1-Tanımlama
  Tanımlama düşünce yazılarının giriş bölümünü oluşturur ve "Bu nedir ?" sorusunun cevabıdır.
  Tanımlama yapılırken, tanımı yapılan varlık ya da nesnenin benzerlerinden farklı olan, ayırt edici özellikleri verilmelidir.
  2-Benzetme (Teşbih)
  Bir kavramı ya da varlığı başka kavram ya da varlığa ait özelliklerle anlatmadır.
  3-Karşılaştırma (Mukayese etme)
  Karşılaştırmada iki varlık, iki kavram ya da iki şey arasındaki benzerlik ve karşıtlıklardan yararlanma söz konusudur. Bunda amaç kavramın başka kavramlardan farklı yönlerini ortaya koymak, böylece onun belirgin özelliklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır.
  4-Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)
  Anlatılmak istenilen düşüncenin başkalarının görüşlerinden,sözlerinden yararlanarak açıklanması yoludur.
  5-Sayısal Verilerden Yararlanma
  Bir düşünce yazısında, verilmek istenen , kabul ettirilmek istenen düşünceyi benimsetmek adına, çeşitli sayısal verilerin kullanılması yoluyla oluşturulan düşünceyi geliştirme yöntemidir.
  6-Örneklendirme
  Düşünce yazılarında öne sürülen düşünceyi kanıtlayabilmek için, örnekler verilmesi yoludur.