Dursun Fakih (Tursun Fakih) Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 4 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Dursun Fakih (Tursun Fakih) Hayatı


  Dursun Fakih (Tursun Fakih) Biyografisi

  Dursun Fakih Tefsir, hadis ve fıkıh alimi. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in bacanağıdır. Zamanın meşhur alimlerindendir. Aslen Karamanlıdır. Hocası, evliyanın meşhurlarından, büyük alim Edebali’dir. Çeşitli ilimleri bundan öğrenip, tasavvufda da yüksek dereceye kavuştu. Osman Bey zamanında savaşlara katılır, gazilere imamlık yapar, vaz ve nasihat ederdi. Karahisar alınınca orada ilk Cuma namazını ve Eskişehir alınınca da ilk bayram namazını o kıldırdı.


  Türkiye Selçuklu sultanının, İlhanlı Gazan Han tarafından İran’a götürülmesi üzerine, Selçuklu Devleti parçalandı. Ortaya çıkan her bey; yer ve sancak aramaya başladı. Bu haber Osman Bey’e ulaşınca, o sırada mecliste bulunan Dursun Fakih Osman Bey’e şu teklifi yaptı: Beyim! Cenab-ı Hak size, sığınacak yer arayan müslümanları biraraya toplayıp idare etmek basiretini ve gücünü ihsan etmiştir.

  Allahü tealanın inayeti, dua ordusunun himmet ve bereketi, gaza ordusunun kuvvet ve kudretleriyle çevrenizdeki tekfurları dize getirip, birçoklarının topraklarını mülkünüze dahil ettiniz. Şimdi sıra Anadolu topraklarını ehil olmayanların elinden kurtarıp, ahalisini huzura kavuşturmaya gelmiştir. Müsaade buyurun da, adınıza hutbe okuyup, sizi sultan ilan edelim. Osman Gazi düşünüp, istişare etti. Dursun Fakih’e hak verdi. O gün Dursun Fakih, Osman Gazi adına hutbe okuyup, beyinin sultanlığını ilan etti.

  Dursun Fakih okuduğu hutbelerde, vaz ve nasihatlerinde gazilerin gaza şevkini artırıcı sözler söyledi. Resûlullah efendimizin ve O’nun mübarek Eshabının (r. anhüm), güzel ahlak ve örnek yaşayışını anlatırdı. Osman Gazi’nin seçme yiğitleri, Allahü tealanın dinini yaymağa, insanlara merhametli davranıp zarar vermemeye çok gayret ettiler. Herkese iyilik edip, hayırlı amel işlediler. Nefslerini terbiye edip, ebedi saadete kavuşmak için gayret gösterdiler. Bu hususlarda Dursun Fakih’in askerler üzerinde büyük te’sirleri oldu.

  Dursun Fakih, hocası Edebali’nin vefatından sonra, onun dergahında taliblerine ders okuttu. Sorulan suallere cevap verdi. Mühim devlet işlerinde onunla istişare edildi.

  Osman Bey’in oğlu Orhan Bey’in en yakın müşaviri o idi. Her işinde onunla istişare edip, İstişare eden pişman olmaz hadis-i şerifi mû’cibince, devletin devamlı ilerlemesini, altı yüz yıllık Osmanlı Devleti’nin temellerinin sağlam bir şekilde atılmasını te’min etti. On dördüncü asrın ilk yarısında vefat etti.
   


Yükleniyor...