Duraklama Dönemi Islahatları

'Tarih Bölümü' forumunda ZORBEY tarafından 25 Temmuz 2011 tarihinde açılan konu


 1. Duraklama Devri Islahatları
  Osmanlı Devleti duraklama döneminde yapılan yenilikler
  Osmanlı İmparatorluğu Duraklama Dönemi Islahatları

  1. Islahatlarda yükselme devri uygulamaları esas alınmıştır.

  2. Askeri, mali, ahlaki ıslahatlar yapılmıştır.

  3. Islahatlar daha çok ıslahatı yapan kişilerin ömürleriyle sınırlı kalmış, duraklamaya bir çözüm olmamıştır.

  4. Avrupadaki bilimsel ve teknik gelişmeler göz önünde tutulmamıştır.

  5. Baskı ve şiddetle devlet otoritesi sağlanmaya çalışılmıştır.

  6. Islahatlar halka mal edilmemiştir.

  7. Duraklama engellenememiş ve gerileme başlamıştır.


  1. Islahatlar genelde çıkan isyanları önlemeye yöneliktir ve askeri özellik taşımaktadır.

  2. Islahatlar şahıslara bağlı kalmış, kurumsallaşamamıştır. Bu nedenle ıslahatlar kalıcı olamamıştır.

  3. Toplumdaki ve devletteki bozulmaların Kanuni dönemindeki kanunlara bağlı kalınarak düzeltileceğine inanılmıştır.

  4. Avrupa'daki bilimsel gelişmelere ilgisiz kalındığından köklü tedbirler alınamamıştır.

  5. İsyanların nedenleri araştırılmadan şiddet yoluyla bastırıldığından, isyanlar bir süre sonra tekrar çıkmıştır. Bu durum ıslahatların geçici olmasına neden olmuştur.

  - Avrupa örnek alınmamıştır.
  - Yüzeyseldir, baskı ve şiddete dayanır.
  - Devlet politikası haline gelmemiş, gelişme imkanı bulamamışlardır.
  - Yeniçeri, ulema ve halkın tepkisiyle karşılaşmıştır.
  - Genel olarak başarılı olamamıştır.
  - Yönetim, hukuk ve teknik alanlarda ıslahat yapılmamıştır.
  - Duraklamaya çözüm olmamışlardır.

  1. Baskı ve şiddet kullanılarak merkezi otoritenin yeniden sağlanmasına çalışıldı.

  2. Devleti gerilemeye götüren sorunların kökenine inilmediği için başarısız olundu.

  3. Avrupa'nın etkisi görülmedi.

  4. Yükselme Dönemi yeniden canlandırmaya çalışıldı.

  5. Islahatlar devlet politikası haline gelmediği için, ıslahatçıların kişiliğine bağlı kaldı, onların ölümü ile devlet düzeni eski halini aldı.