Dünyanın Şekli Ile Ilgili Geçmişten Günümüze Ileri Sürülen Teoriler hakkında bilgi

'Etüt Merkezi' forumunda Aderito tarafından 6 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


 1. Dünyanın Şekli Ile Ilgili Geçmişten Günümüze Ileri Sürülen Teoriler hakkında b

  Eski zamanlarımız da yaşayan insanlar Dünyanın şekli hakkında farklı düşüncelere sahiptiler.
  Bundan 4000 yıl önce yaşayan eski Mısırlılar Dünyayı uzunca bir kutu, gökyüzünü de o kutunun kapağı gibi düşünüyorlardı.
  Eski Hintliler ise Dünyanın dört filin sırtında duran büyük bir daire biçiminde olduğuna inanıyorlardı. Onlara göre bu 4 fil de bir kaplumbağanın sırtında duruyor, kaplumbağa ise sonsuz bir denizde yüzüyordu.  Yerkürenin yuvarlak olduğunu Avrupalılardan ilk açıklayanlar Kopernik (1540) ve Galile (1640)dir. Bundan çok daha önce dünyanın yuvarlak olup döndüğünü büyük İslam alimleri mesela, Brûn isbat etmişti. Dünyanın üzerindeki topoğrafik oluşumlar ve kendi ekseni etrafındaki batıya doğru dönme hareketi nedeniyle düzgün bir geometrisi yoktur. Geoibs bir biçimdedir. Kutuplardan basık küresel geometrik şekil "geoid" (Latince, Eski Yunanca Geo"dünya") yani "Dünya şekli" diye adlandırılır.

  Yerküremizin yuvarlak olduğunu Avrupalılardan ilk açıklayanlar Kopernik ve Galile dir. Bundan çok daha önce dünyanın yuvarlak olup döndüğünü büyük İslam alimleri mesela, Brûn isbat etmişti. Dünyanın üzerindeki topoğrafik oluşumlar ve kendi ekseni etrafındaki batıya doğru dönme hareketi nedeniyle düzgün bir geometrisi yoktur. Geoibs bir biçimdedir. Kutuplardan basık küresel geometrik şekil "geoid" yani "Dünya şekli" diye adlandırılır.

  Yerküremizin bilimsel olarak anlaşılmasına ilişkin ilk görüşler, M.Ö.VI. yüzyılda başını ünlü matematikçi Pisagorun çektiği bir gurup bilim adamı tarafından ortaya atılmaya başlanmıştır. Esasen Egenin Samos Adası yerlisi olan Pisagor, ne yazık ki İtalyanın güneyinde ki bir Yunan Kolonisine sürgüne gönderilmiştir. Pisagor dünyanın yuvarlak olduğunu savunuyordu, çünkü ay tutulması esnasında dünyanın ay üzerinde dairesel bir gölge oluşturduğunu gözlemlemişti. M.Ö. III. yüzyılda İskenderiyedeki kütüphanenin ikinci müdürü olan Eratosthenes, yaz mevsimi ortalarındaki bir gün dünyanın çapını hesaplamıştır. Bu hesaplamayı gün ortasında güneş ışığının İskenderiyeye geliş açısı ile, Aswanin 750 km güneyi, yani Yengeç Dönencesinin bulunduğu yerdeki güneş ışığının geliş açısı arasındaki farktan, dünyanın yuvarlak olduğu ön kabulüyle hesaplamıştır. Daha sonraki dönemde ise Rönesans sonrasına kadar Yerkürenin şekli ve özellikleriyle ilgili küçük ilerlemeler kaydedilmiştir.