Dünyanın Neresindeyiz

'Eğitim Merkezi' forumunda Elfida tarafından 24 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. Sınırları belirli bir alan içinde yaşayan insan sayısına nüfus denir. Bu alan Dünyanın tamamı olabileceği gibi kıta, ülke, bölge, il, ilçe, köy veya daha dar bir alan da olabilmektedir.
  İnsanların eseri olan ya da doğal çevreden elde edilen, işletildiğinde gelir getiren zenginlikler ekonomik kaynak olarak adlandırılır. Ekonomik kaynakların işleniş şekillen, mal ve hizmet etkinlikleri ile bu etkinliklerden doğan ilişkilerin bütününe de ekonomik faaliyetler denir.
  Nüfus ve ekonomik faaliyetler yeryüzüne eşit ve dengeli bir şekilde dağılmamıştır. Bunun nedeni yeryüzündeki her alanın aynı özellikleri taşımamasıdır.
  Dünya üzerinde nüfusun ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının düzensiz olmasında çeşitli faktörler etkilidir. Bunlar;

  Fiziki Faktörler
  1. Yeryüzü şekilleri
  2.İklim özellikleri
  3.Bitki örtüsü
  4. Toprak verimliliği
  5. Su kaynakları
  6. Kara ve denizlerin dağılışı
  7- Coğrafi konum
  8. Yer altı kaynakları
  9. Bakı
  Beşerî ve Ekonomik Faktörler
  1.Ulaşım
  2.Sanayileşme
  3.Ticaret
  4.Tarım
  5.Yer altı zenginlikleri
  6.Turizm
  7 Tarihî faktörler
  8.Göçler

  *Arazinin engebeli olduğu yerlerde ulaşım, iş olanakları ve tarım alanları kısıtlı olur. Bu ne¬denle dağlık ve engebeli alanlar nüfusun seyrek olduğu yerlerdir. Dünya nüfusunun yaklaşık onda dokuzu ova ve düzlüklerde yaşamaktadır. İnsan¬lar asırlar boyunca yerleşmek için düz alanları seçmiştir. Örneğin; Alp ve Himalaya dağları gibi yüksek ve engebeli yerlerde nüfus oldukça azdır.

  *İklim özellikleri de nüfusun coğrafi dağılı¬şı üzerinde etkilidir. Sıcaklık ve yağış koşullarının yeterli olduğu yerlerde nüfuslanma fazla iken ekonomik faaliyetler de çeşitlidir. Buna karşılık sı¬caklığın ve yağışın yetersiz veya çok fazla olduğu yerlerde ise nüfus ya çok az ya da hiç yoktur. Ku¬tup bölgeleri ve Ekvator çevresi bu duruma ör¬nektir. Doğal bitki örtüsü orman olan bu alanlar tarıma ve yerleşmeye elverişli değildir. Bu neden¬le bu alanlarda nüfusun az olduğu görülür.

  *Verimli toprakların bulunduğu, akarsula¬rın, göllerin, tatlı su kaynaklarının olduğu yerlerde de nüfus yoğundur. Örneğin; Nil, Dicle, Fırat, İndus ve Ganj gibi akarsu havzaları tarıma elverişli olduğu için buralarda nüfus yoğundur.

  *Ulaşım, sanayi, tarım, ticaret ve enerji kaynaklarının işletilmesi gibi ekonomik faaliyetle¬rin yoğun olduğu yerlerde insan gücüne ihtiyaç duyulması nedeniyle buralarda nüfus yoğundur. Örneğin; önemli ticaret yollarının geçtiği Türkiye, tarım alanlarının geniş olduğu Hindistan, sanayi¬nin geliştiği Batı Avrupa ve Japonya nüfusun yo¬ğun olduğu yerlerdir.