Dünyanın Genel Özellikleri

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda ZORBEY tarafından 19 Haz 2011 tarihinde açılan konu

 1. Dünyanın özellikleri nelerdir
  Dünyanın yapısı ve genel özellikleri
  Dünyanın genel özellikleri nelerdir

  Üzerinde yaşadığımız Dünya Samanyolu galaksisine ait Güneş sistemindeki bir gezegendir.Dünya üzerindeki tüm canlı ve cansızlar arasında karşılıklı işleyen bir düzen vardır.Bizim dikkatsizliğimiz sonucu bazı canlıların yok olması bütün canlıları olumsuz yönde etkiler.

  Dünya’nın Yapısı ve Genel Özellikleri
  Dünyamız iç içe geçmiş beş katmandan meydana gelmiştir.Bunlar:  Hava Küre(Atmosfer)
  Su Küre(Hidrosfer)
  Taş Küre(Litosfer)
  Ateş Küre(Pirosfer)
  Ağır Küre(Barisfer)

  Hava Küre(Atmosfer)

  Hava küre çeşitli gazların karışımından oluşmuştur.Bu gazların %21’i oksijen,%78’i azot,%1 ise karbondioksit,su buharı ve diğer gazlardır.
  Bu gazlar arasında mükemmel Bir denge vardır.Mesela oksijen oranı %22 olsaydı Dünya ilk yıldırımla orman yangınları başlardı.
  Hava kürenin ilk 11 km’si yaşamak için elverişlidir.11 km den sonra sıcaklık -50 C ye düşer ve yaşamak için gerekli oksijen bulunmaz.Yağmur,şimşek,rüzgar,yıldırım gibi olaylar hava kürede gerçekleşir.
  Hava kürede bulunan ozon tabakası Güneş’ten gelen zararlı ışınları engeller. Ozon tabakası olmasaydı İnsanlarda cilt kanseri gibi Çeşitli hastalıklar meydana Gelirdi ve diğer canlılarda bundan olumsuz etkilenirdi.

  Su tasarrufu

  Sifonu gereksiz yere çekmeyin. Dört kişilik bir ailenin fertleri günde bir kez sifonu amacı dışında çekerse, yılda 16 ton su harcamış olur.
  · Rezervuara, su dolu 1.5 litrelik pet bir şişe yerleştirin. Bu basit önlemle, yılda 2 ton su tasarrufu sağlanabilir.
  · Duş başlığını yeni çıkan suyu daha iyi püskürten ekonomik duş başlıklarıyla değiştirin. Böylece suyu daha az açarak daha tazyikli suyla duş alınabilir.
  · Muslukların su kaçırmadığından emin olun ve gerekirse tamir ettirin.
  · Her saniye bir damla damlayan musluk, yılda 1 ton su harcar.
  · Su kaçaklarını engelleyin. Ev ya da apartmanınızdaki su borularını yenileriyle değiştirin ya da tamir ettirin. Eski tip borular tonlarca suyun kayıp olmasına neden olur.
  · Çamaşır makinesini ekonomik kullanın. Tek bir çalıştırmada yaklaşık 176 litre su harcayan çamaşır makinesi haftada bir kez bile az kurulsa, yılda 9 ton su tasarruf edilir  Akvaryumdaki balıkların yaşayabilmesi için özel bir bakım gerekir.Atmosferde dünyamızın bakımını üstlenmiştir.

  Su Küre(Hidrosfer)
  Su küreyi okyanuslar,denizler,göller ve nehirler oluşturur.Dünya’nın ¾ su ile kaplıdır.Atmosferdeki oksijenin %80 ni okyanus ve denizlerde yaşayan mikroskobik canlılar tarafından üretilir.

  Taş Küre(Litosfer)  Kara canlıları ve insanlar burada yaşarlar.Bu tabakayı örten toprak tabakası kaya ve minerallerin parçalanmasıyla oluşur
  Taş küre içine inildikçe Her 33 m sıcaklık 1C artar.

  Ateş Küre(Pirosfer)  Yapısında demir,nikel silisyum ve magnezyum bulunan taş kürenin altındaki kısımdır.Yaklaşık 2000 C civarında sıvı hamur kıvamında bulunur.
  Yanardağlardan çıkan lavlar bu tabakadan gelir.

  Ağır Küre(Barisfer)

  Dünya’nın çekirdek kısmıdır.Yapısında demir,nikel bulunur.Sıcaklık yaklaşık 5000 C civarındadır ama katı haldedir.
  Sıcaklığın bu kadar yüksek olmasına karşın katı halde olmasının nedeni basıncın yüksek olması ile erime noktasının düşmesidir.


  Canlıların Yaşamını Etkileyen Faktörler  İklim:Bir bölgede uzun süre görülen atmosferdeki değişikliklere iklim denir.

  Sıcaklık:Bütün canlıların enerji kaynağı Güneş tir.
  Isı:Canlıların yeryüzündeki dağılımını etkileyen sebeplerden biri de ısıdır.

  Su:Canlıların vücudunun büyük bölümü sudan oluşur.Su canlılık faaliyetleri için gereklidir.

  Toprak:Toprağın yapısındaki maddeler bitki örtüsü çeşidini belirler.Bu da hayvan türlerini etkiler.

  ÇEVREMİZDE HANGİ EKOSİSTEMLER VAR VE BURALARDA NELER OLUYOR?

  Doğadaki Maddelerin Dengesinin Korunması

  Belirli bir çevre içinde yaşayan canlılarla cansız varlıkların birlikte oluşturduğu yapıya ekosistem denir. Bir ekosistemde ancak bu özelliklere uyumlu canlılar yaşayabilir.

  Örneğin kökleri çok uzun olan,yaprağı olmayan ve su depo edebilen kaktüs çöl ekosistemine uygundur.

  Kara ve su ekosistemi olmak üzere başlıca iki ekosistem vardır.

  Kara Ekosistemi Su Ekosistemi
  Orman ekosistemi Okyanus ekosistemi
  Çöl ekosistemi Deniz ekosistemi
  Çayır ekosistemi Göl ekosistemi
  Mağara ekosistemi Nehir ekosistemi
  Büyük alanlar kaplayan kara ekosistemine biyom adı verilir.

  Üreticiler

  Kendi besinini kendisi yapan canlılara denir.Bunlara ototrof canlılar da denir.
  Yeşil yapraklı bitkiler Güneş’ten gelen ışık,havadaki karbon dioksit ve topraktan aldıkları suyu kullanarak besin ve oksijen üretirler bu olaya fotosentez denir.

  Bitkinin ürettiği besin az bir kısmı bitki tarafından kullanılırken,çoğunluğu bitkinin yaprak,gövde ve köklerinde glikoz ya da selüloz şeklinde depolanır.
  Yeşil yapraklı bitkiler dışında bazı bakteri türleri,yosunlar,öglena gibi klorofilli canlılarda fotosentez yaparak besin üretir.

  Tüketiciler

  Bunlara heterotrof canlılar da denir.Tüketiciler kendi besinini kendileri üretmezler.


  Tüketiciler etçil,otçul ve hem etçil hem otçul olmak üzere üç grupta incelenir.

  Hem Üretici Hem Tüketiciler

  İbrik otu ve sinek kapan bitkileri bu gruba girer.Bu bitkiler fotosentez yaparak besin üretirler.Fakat azot ihtiyaçlarını karşılamak için bazı böcekleri yakalayarak onları sindirebilirler.


  Sinek kapanı  İbrik otu

  Ayrıştırıcılar

  Bitki ve hayvan artıkları ve canlı ölülerini parçalayarak beslenen canlılara ayrıştırıcılar denir.Çürükçül beslenen bu canlılara saprofit adı da verilir.
  Bakteri ve mantarlar ayrıştırıcılar grubuna girer.