Dünyanın Ağırlığı Nasıl Ölçülür

'Etüt Merkezi' forumunda ZORBEY tarafından 9 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


  1. Dünyanın Ağırlığı Nasıl hesaplanır

    Tübitak dünyanın ağırlığının tam olarak hesaplanamadığını söylüyor.Amam dünyanın kütlesi hesaplanabiliyor.

    Dünyanın kütlesi, Newtonun kütleçekimi yasasından kolaylıkla hesaplanabilir. Bu yasaya göre bilindiği gibi, kütleleri M ve m olup, aralarında r uzaklığı bulunan iki cisim arasındaki kütleçekimi kuvveti F=GMm/r2 ifadesiyle verilir. Burada G, evrensel kütleçekim sabitidir. Şimdi; M, Dünyanın kütlesi, m de, örneğin kilogram birimini temsil eden standart kütle olsun. Diğer yandan, bu standart kütlenin deniz seviyesindeki serbest düşüşü sırasında kazandığı ivmenin g olması, Dünya tarafından üzerinde etki ettirilen kütleçekim kuvvetinin F=mg olduğu anlamına gelir. O halde, bu iki kuvvet ifadesi eşitlenerek, Dünyanın kütlesi M=gr2/G olarak hesaplanabilir. Nitekim; g=9,8m/s2, ekvator yarıçapı için r=6,374x106 m, G=6,67x10-11 m3/kg.s2 değerleri yerleştirildiğinde, M= 5,97x1024 kg bulunur. Dünyanın yarıçapını, g ve G değerlerini daha önceden ölçmüş olmak kaydıyla tabii.

    Kütle, bir cismin uzayın her yerinde değişmeyen nicel özelliği. Madde miktarının ölçüsü olup F, kuvvet; a, ivme olmak üzere Newton kanunu olarak bilinen m=F/a bağıntısıyla tanımlanır. Ağırlık ise bir cisme Yer'in ya da başka bir gökcisminin uyguladığı çekim kuvvetidir. Yani ağırlık kütleye etki eder. Bir cismin kütlesi hiçbir ortamda değişmezken, ağırlığı, kütle çekim kuvvetinne bağlı olarak değişim gösterir.

    alıntı​