Dünya tüketiciler günü ile ilgili yazı

'Etüt Merkezi' forumunda misafir tarafından 21 Mart 2011 tarihinde açılan konu


 1. Dünya tüketiciler günü ile ilgili yazılar nelerdir?

  Tüketiciyi Koruma Haftası 15 – 21 Mart

  Her yıl 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününün içinde bulunduğu hafta Tüketiciyi Koruma Haftası olarak kutlanmaktadır.

  15 Mart’ın Dünya Tüketici Hakları Günü olmasının nedenlerinden biri, 15 Mart 1962 yılında o dönemin ABD Başkanı John F Kennedy’nin Temsilciler Meclisinde ilk kez Tüketici Hakları diye bir kavram kullanmasından kaynaklanmaktadır. İlk olarak Amerika, Avrupa ve İskandinav ülkelerinde ortaya çıkan Tüketici Koruma faaliyetleri Japonya’ya ve oradan da tüm dünya ülkelerine yayılmaya başlamıştır. Daha sonra Birleşmiş Milletler, 1985 yılında aldığı bir kararla TÜKETİCİ HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİNİ ilan ederken bu konuşmanın yapıldığı 15 Mart tarihini DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ olarak kabul etmiş, ve Uluslararası tüketici örgütleri de bunu her yıl DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ olarak kutlamaya başlamıştır.
    2. Cevap: Dünya tüketiciler günü ile ilgili yazı

  Tüketici Sorumluluğu

  Tüketici hakları aynı zamanda tüketici sorumluluğunu gerektirmektedir. Sorumluluk bilincinin gelişmediği durumlarda verilen hakların hem değeri anlaşılamamakta, hem de hayata geçirilememektedir.

  Bu nedenle,

  Yasaların sizlere tanıdığı hakları kullanmaktan çekinmeyiniz.

  Üretilen mal ve hizmetler konusunda tam ve eksiksiz bilgiye sahip olduğunuzda, seçimlerinizi ve tercihlerinizi daha sağlıklı yapabilecek ve piyasayı şekillendirebileceksiniz.

  Üreticilerde sizlerin tercih ve isteklerinize uygun, kaliteli malları, en uygun fiyatla sunmanın yollarını araştıracaklardır.

  Çağdaş ve modern büyük Türkiye için; Ulusal hedef bilinçli üretim ve tüketim toplumunu oluşturmaktır.
    3. Cevap: Dünya tüketiciler günü ile ilgili yazı

  Tüketiciyi Koruma – Standartlar Haftası

  Türk Standartlar Enstitüsü’nün 19.8.1993 tarihli teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanlığı’nca her yıl ekim ayının üçüncü haftası Standartlar Haftası olarak kutlanması kabul edilmiştir.

  Bu haftada Türk Standartlar Enstitüsünün kuruluş amaçları ve görevleri, standardın ne olduğu ve yararları, tüketicinin korunması ve sağladığı yararları, TSE ve kalite konuları hakkında öğrencilere bilgi verilir, radyo ve televizyonlarda Türk Standartları Enstitüsü hakkında halk bilgilendirilir, hatalı ve bozuk mal alındığında ne yapılması gerektiği açıklanır, aldatıcı ve haksız reklamların zararları anlatılır, TSE damgası ve garanti belgesinin önemi açıklanır.

  Belirli bir hizmetin, ihtiyaçları karşılayacak üretimin, ekonomiye ve teknik amaçlara uygun ölçüde üretmek için; özelliklerini belirleme ve tek biçime sokma işlemine “standardizasyon” denir.

  Standardizasyon çalışmaları sonucu ortaya çıkan; belge, döküman veya esere “Standard” adı verilmektedir. Ülkemizde standardizasyon çalışmaları 1930 yılında başlamış, 1936′da “Standardizasyon dairesi”, 1954′de de “Türk Standartları Enstitüsü” kurulmuştur. 18 Aralık 1960 yılında yürürlüğe giren bir yasa ile TSE yeniden oluşturulur ve 16 Mayıs 1985 tarihli 3205 sayılı yasa ile TSE kurumu bugünkü yapışma kavuşturulur. TSE’nin görevi; her türlü standardizasyonu hazırlamak ya da hazırlatarak, uygun bulduklarım Türk Standartları olarak kabul etmektir.

  Standardizasyonun amaçları şunlardır:

  1. Üretimde ve malların değişiminde işgücü, malzeme, güç kaynağı vb. faktörlerde en yüksek düzeyde tasarruf sağlamak.
  2. Tatmin edici mal ve hizmet üretimini sağlayarak tüketici çıkarlarım gözetmek.
  3. İnsan yaşamının sağlık ve güvenliğini korumak.
  4. İlgili grupların, birbirleriyle olan bilgi alışverişini ve anlaşmalarım kolaylaştırmak.

  İyi bir tüketici satın aldığı ürünün TSE veya TSEK markalı yani, Türk Standardlar Enstitüsü Kurumu işareti olmasına dikkat etmelidir.

  Ülkemizi gelecekte yönetecek olan çocuklarımızın ve gençlerimizin kalite ve standardizasyon bilinç ve kültürünün oluşması için; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun aldığı kararla; ilköğretim, lise ve dengi okullarda “Tüketicinin Korunması Kolu”nun, her yılın “Ekim ayının 3. haftasının “Standartlar Haftası” olarak kutlanmasını, orta öğretim kurumlarının öğretim programlarına “Standardizasyon ve Kalite -1″ dersinin seçmeli ders olarak alınması uygun görülmüştür.
    4. Cevap: Dünya tüketiciler günü ile ilgili yazı

  Tüketiciyi Koruma Haftası İle İlgili Şiirler

  Tüketici Hakları

  Her insan duymalıdır alın terine saygı
  Tamamen kaldıralım tuzakları, fakları
  Alış veriş yaparken, olmasın bizde kaygı
  Her zaman korunmalı tüketici hakları.

  Tazesinden yiyelim, tüketmeyelim bayat
  Taze yiyen insanda uzun olur hep hayat
  Fiyatlar normal olsun, el yakar yüksek fiyat
  Her zaman korunmalı tüketici hakları.

  Cemiyette çoğalsın vicdanlı olan kullar
  Kul hakkı sakın yeme, geçiverir bak yıllar
  Hatasız ve defosuz sağlam olmalı kullar
  Her zaman korunmalı tüketici hakları.

  Ayyaşlığa ilk adım şarap veya rakıdır
  Ahlaklı olan esnaf, milletin yüzakıdır
  Taze ve ucuz almak tüm kulların hakkıdır
  Her zaman korunmalı tüketici hakları.

  Kokmuş ve çürük malı ne satın al, ne de sat
  Kimseyi kazıklama geçse eline fırsat
  Alırken dikkatli ol, bazıları çok fesat
  Her zaman korunmalı tüketici hakları.

  Şükrü ÖKSÜZ
   


Yükleniyor...