Dünya Miras Listesinde Yer Alan Doğal Ve Kültürel Değerlerimiz

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Sitem tarafından 28 Eki 2011 tarihinde açılan konu

 1. Dünya Miras Listesinde Yer Alan Doğal eserlerimiz
  Dünya Miras Listesinde Kültürel Değerlerimiz

  Dünya Mirasları Türkiye

  GÖREME MİLLİ PARKI VE KAPADOKYA

  Listeye alınma yılı; 1985
  Niteliği; Kültürel / Doğal
  Nedeni; Volkanik tiplerde oluşan doğal Peribaca görünümlerinin yanında tarihsel-kültürel açıdan birçok Bizans Kilisesi ve eserini barındırması.
  Nevşehirde, Göremenin de içinde bulunduğu Kapadokya “Güzel Atlar Ülkesi anlamına gelir. Volkanik oluşan Peribacaları yöreye ayrı bir güzellik katmaktadır. Bizans döneminde Peribacalarının içleri oyularak 360 kadar kilise ve manastır yapılmıştır. Bu yapıların duvarları dinsel resimlerle donatılmıştır.


  DİVRİĞİ ULU CAMİİ VE DARÜŞŞİFASI

  Listeye alınma yılı; 1985
  Niteliği; Kültürel
  Nedeni; İnsanlığın kültürel-tarihsel sürece ve yaratıcılığına tanıklık eden özgün bir başyapıt oluşu
  Etkisi; Korunması ve restorasyonuna yönelik ödenekler çıkarıldı


  1228-1229 yıllarında Mengücekoğulları Beyi Ahmet Şah tarafından yapılmıştır. Sivasın Divriği ilçesindedir. Mimarı Ahlatlı Hürrem Şahtır. Minberi 1240-1241 tarihinde bitirilmiştir. Camiden 12 yıl sonra yapılan şahane abanoz minber, Tiflisli Ahmet Ustanın eseridir. “Çok kuvvetle belirtilmiş olan taş mihrap, adeta duvardan fışkıran iri plastik Barok palmetlerin sıralandığı ve kuvvetli silmelerin çevrelediği çok büyük ölçüde, sade bir niş içine yerleştirilmiştir. Anadoluda bu ölçüde ve zenginlikte tek kalan bu mihrabın bir benzeri daha yoktur. (Aslanapa, 1993: 116).

  HATTUŞA – BOĞAZKÖY
  Listeye alınma yılı; 1986
  Niteliği; Kültürel
  Nedeni; Hitit Uygarlığının Başkenti olması
  Etkisi; Boğazköy ve Alacaköy Tarihi Milli Park ilan edilmesi

  Çorum ili Boğazköydeki Hattuşaş, İlkçağda Hitit İmparatorluğunun başkentiydi. M.Ö. XIX-XVIII. Yüzyıllarda bir Hatti kenti olan Hattuşaş M.Ö. 1700 civarında ilk Hitit Kralı Kuşara tarafından ele geçirildi. I. Hattuşi tarafından başkent yapılan şehir M.Ö. 1190da Hitit İmparatorluğu yıkılınca önemini yitirdi.

  NEMRUT DAĞI
  Listeye alınma yılı; 1987
  Niteliği; Kültürel
  Nedeni; İnsanın kültürel-tarihsel sürecine ve yaratıcılığına tanıklık eden özgün bir başyapıt niteliğinde olması
  Etkisi; Nemrut Dağı ve Çevresi Milli Park ilan edildi.

  Nemrut Dağı Adıyamanın Kahta ilçesinde 2150 m yüksekliğindedir. Bölge M.Ö. 80 – M.S. 72 yılları arasında Kommagene Krallığının egemenliği altında kalmıştır. M.Ö. 69 – 36 yılları arasında hükümdarlık yapan Kommagene Kralı I. Antiochosun tümülüsü ve Hierothesionundan kalan Tanrı, Kral heykel ve kabartmaları yer almaktadır. 1881 yılında Alman yol mühendisi Carl Sester tarafından keşfedilmiştir.

  PAMUKKALE - HİERAPOLİS
  Listeye alınma yılı; 1988
  Niteliği; Kültürel/doğal
  Nedeni; Olağanüstü nitelikte ve güzellikteki doğal oluşumu ve kültürel-tarihsel açıdan son derece önemli ve özgün nitelikler içeren bir arkeolojik dokuya sahip olması
  Etkisi; Pamukkale Koruma Amaçlı İmar Planı yapıldı

  Mineralli suların oluşturduğu traverterlerden dolayı günümüzde Pamukkale olarak tanınan yöredeki Hierapolis antik kenti Denizliye 20 km uzaklıktadır. Şifalı termal kaynaklarıyla tanınmıştır. Kent M.Ö II. Yüzyılda Bergama Kralı II. Eumenes tarafından kurulmuştur. Şehir adını Bergamanın kurucusu Telephosun karısı Hieradan almıştır. Frigya bölgesine başkentlik yapan kent, Bizans döneminde piskoposluk kenti olmuştur. Kentteki hakim mimari yapı Roma dönemine aittir.

  XANTHOS – LETOON
  Listeye alınma yılı; 1988
  Niteliği; Kültürel
  Nedeni; Kültürel ve Tarihsel açıdan kendine özgü niteliklere sahip Likya Uygarlığının yönetsel ve dinsel merkezleri olmaları, Hint-Avrupa dillerinin kökenine dair, önemli ipuçları sunması
  Etkisi; Bölge koruma altına alınmıştır

  Xanthos; Fethiyeye 46 km uzaklıkta Kınık Köyünün yakınında bir antik kent İlkçağda Likya bölgesinin en büyük idari ve dini merkezi M.Ö. II. Yüzyılda Likya bölgesinin başkenti olmuştur. Roma ve Bizans döneminde önemli yapılarla donatılmıştır. VII. Yüzyılda Arap akınları kentin terk edilmesine yol açılmıştır.

  Letoon; İlkçağda Anadolunun Likya bölgesinin kutsal bölgesi olan Letoon, Xanthosa 4 km uzaklıktadır. Burada Leto, Apollon ve Artemis tapınakları bulunmaktadır. Kentte bu 3 tapınaktan başka; 1 çeşme 1 manastır ve Roma tiyatrosu dikkat çekmektedir.

  SAFRANBOLU EVLERİ
  Listeye alınma yılı; 1994
  Niteliği; Kültürel
  Nedeni; Geleneksel Türk konut mimarisinin Tarihsel ve Kültürel dokusunu yansıtması
  Etkisi; Bölge koruma altına alınmıştır.

  Safranbolu, eski kent dokusu bozulmamış bir yerleşim merkezidir. XVIII. Yüzyıl sonlarıyla XIX. Yüzyıldan kalma konaklar; evler, mimari ve iç dekorasyonuyla büyüleyici bir güzelliğe sahiptir. Safranbolu; konakları, evleri, sokakları, çeşmeleri ve geleneksel halk yaşantısıyla tümüyle bir Açık Hava Müzesi görünümündedir.

  TROYA ARKEOLOJİK KENT
  Listeye alınma yılı; 1998
  Niteliği; Kültürel
  Nedeni; Homerosun İlyada destanında geçen Troyalılara ait arkeolojik kent kalıntıları
  Etkisi; Bölge koruma altına alınmıştır.

  M.Ö. 3000 yıllarında kurulan ve 400 yılına değin yaşantısını sürdüren Troya kenti, Homerosun ünlü İlyada destanındaki bazı önemli olaylara sahne olmuştur. 1871 yılından itibaren Arkeolog Schliemannnın yaptığı kazılarda Troyanın 9 kent kalıntısı ve 42 yapı katı ortaya çıkarılmış ve Troya hazinesi bulunmuştur. “Schliemannın yurt dışına kaçırdığı hazine 1873te bulundu. Hazine; 155 parça altın, gümüş, elektrondan takılar, kaplar, bakır/tunçtan silahlar ve aletlerden oluşuyordu. Daha sonra (Esin, 1993: 184). Schliemann hazineyi gizlice Atinaya yollar, ardından hazine İngilterede sergilenir ve Berlin müzesine devri gerçekleşir. Hazine 2. Dünya Savaşında Rusyaya götürülmüştür.