Dünya Genelinde Cep Telefon Sayısında 2 Milyar Artış Oldu ...

'Haberler' forumunda yesimcik tarafından 1 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu


  1. Dünya Genelinde Cep Telefon Sayısında 2 Milyar Artış Oldu ....

    Birleşmiş Milletler Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından hazırlanan bir rapora göre 2006-2009 döneminde dünya genelinde cep telefon sayısında iki milyara ulaşan bir artış yaşandı. Bu artışın büyük bölümü gelişmekte olan ülkelerde kaydedildi.
    ITU verilerine göre son dönemde açılan 1,9 milyar yeni cep telefonu hattının 1,6 milyarı yoksul ülkelerde hizmete girdi. Aynı dönemde gelişmiş ülkelerde yeni açılan cep telefon hattı sayısı ise 300 binin altında kaldı. 2009 yılı itibarıyla sabit hat sayısı 2006 yılına oranla 57 milyon azaldı. Birçok gelişmekte olan ülkede kırsal kesimde yaşayan ailelerin yaklaşık yarısı cep telefon hattı sahibi.

    En yüksek nüfusa sahip iki ülke olan Çin ve Hindistan'da köylerin yüzde 90'ından fazlası dış dünyaya cep telefon hatları aracılığıyla bağlanıyor. Aynı raporda dünya nüfusunun yüzde 75'nin evlerinde televizyon olduğu, ancak sadece yüzde 25'nin internete ulaşabildiği belirtiliyor. Gelişmiş ülkelerde nüfusun üçte ikisi internet kullanabilirken, gelişmekte olan ülkelelerde bu oran beşte bire düşüyor.

    ITU raporunda internet alanında yaşanan gelişmelerin bir çoğunun kalkınmakta olan ülkelerde görüldüğünü belirtiyor. 2005-2009 yılları arasında internete bağlanan 777 milyon yeni abonenin 600 milyonunu gelişmekte olan ülke vatandaşları oluşturuyor. 2008 yılı sonu itibarıyla gelişmekte olan ülkelerdeki internet kullanıcı sayısı gelişmiş ülkedeki kullanıcı sayısının üzerinde bulunuyor. Ayrıca geniş bant ve cep telefonu aracılığıyla internete bağlanma imkanı gelişmekte olan ülkelerde büyük bir hızla artış gösteriyor