Dulkadiroğulları Beyliği Mimarisi

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 10 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. Dulkadiroğulları Beyliği ve Mimarisi
  Dulkadiroğulları Beyliği Mimarisi Hakkında Bilgi

  Dulkadiroğulları Beyliği Mimarisi

  Elbistan ve Maras civarinda 1337-1522 yılları arasında hüküm sürmüş olan bir Türkmen beyliğidir. Beyliğe adını vermiş olan Dulkadirli Türkmenleri Oguzlar'ın Bozok koluna mensupturlar. Dulkadirli halkini teskil eden Bozok Türkmenleri Oguzlarin Bayat, Avsar ve Beydilli boylarından idiler.

  Maras, Elbistan ve Kayseri gibi Anadolu'nun önemli yerlesim merkezlerinde iki yüzyıl kadar hüküm sürmüş olan Dulkadirogullari zamanından gönümüze pek çok mimarî eser kalmıştır. Bunların en önemlileri cami, mescid, medrese, türbe, köprü, zaviye ve kale gibi yapılardır. Dulkadirogullari'nin yaptirmis oldugu bu dinî ve sosyal müesseseler Anadolu Selçuklu eserlerinin bir devamı niteliğindedir.

  Maras'ta bulunan Ulu Camii, Pinarbasi Hazran köyünde mescid, Zamanti kalesi yanindaki mescid ve zaviye gibi mimari eserler ise Dulkadirli beyi Süleyman Bey (1442-1454) tarafindan yaptırılmıştır.

  DULKADİRLİLERİN MİMARİ ESERLERİ


  Dulkadiroğulları Beyliklerini kurup geniş bir alanda hüküm sürmeye başlayınca, bir devlet hassasiyetinde, kanun, eğitim, imar, inşa ve din işlerinde çeşitli faaliyetlerde bulunmuş ve önemli eserler vücuda getirmişlerdir.
  Günümüze gelen (ve maalesef gelemeyen) bir kısım mimari eserleri zikretmeden önce, Alaüddevlenin Kanunnamelerini hatırlatmak yerinde olur. Bu kanunnameler, gerçekten bölge halkının huzur içinde yaşamasını sağlayan önemli kanunlardan oluşuyordu. Öyle ki, Şehsuvaroğlu Ali Beyin öldürülmesinden sonra, isyan eden bölge halkı, Osmanlılar tarafından, yine aynı kanunlar uygulanmak suretiyle teskin edilmişlerdir
  Mimari eserlerine gelince:
  Hemen hemen hüküm sürdükleri bütün önemli şehir ve kasabalarda çeşitli camiler, medreseler, tekkeler, zaviyeler, imaretler yaptırmışlar, kaleleri tamir edip köprüler inşa etmişlerdir.
  Elbistandaki Ulu Camii, Ümmet Baba Camii ve türbesi ile Çarşı Camii hakkında geniş bilgi bu bölümün sonunda verilecektir. Buraya, Dulkadirlilerin yaptırmış olduğu önemli eserleri sıralamak gerekirse;
  1. Adıyaman Ulu Camii,
  2. Adana/Bahçe Ağa Bey Camii,
  3. Çandır Şahruh Bey Mescidi,
  4. Darende Ulu Camii,
  5. Darende Dânâ Bey Mescidi,
  6. Gaziantep Alaüddevle (Aladola) Camii,
  7. Gemerek Şahruh Bey Mescidi,
  8. Kadirli Ala Camii,
  9. Maraş Hatuniye (Şems Hatun) Camii,
  10. Maraş Haznedarlı Camii,
  11. Maraş Ulu Camii,
  12. Maraş İklime Hatun Camii
  13. Maraş Taş Medrese,
  14. Kayseri Hatuniye (Şamiler) Medresesi,
  15. (Ayrıca şimdi bulunmayan) Maraşta İmaret, Bağdadiye, Kadı (Begtunlu); Elbistanda Hatuniye (Sadiye), Kadirlide Kasım Bey, Kudüste Gadiriye (Kadiriye) Medresesi
  16. Çandırda Şah Sultan Hatun Türbesi,
  17. Hacı Bektaşta Balım Sultan Türbesi,
  18. Maraşta Taş Medrese yanındaki Türbe,
  19. Maraş Hatunîye Camii altındaki Türbe,
  20. Maraş İklime Hatun Mescidine bitişik Türbe,
  21. Pazarören Koçcağızda Süleyman Bey Türbesi
  22. Kızılırmak üzerindeki Şahruh Köpküsü (Sivas/Gemereke 13 km kuzeybatıdadır. 1538-1539da, -Şahruh Beyin yaptırdığı köprüyü- oğlu Mehmed Han yenilemiştir. 8 gözlüdür, uzunluğu 155 m. genişliği 5.5 metredir)
  23. Afındaki Eshab-ı Kehf Külliyesine ek yapı (Camiinin doğusundaki vadiye doğru uzanan altlı üstlü iki bölümdür. Her bölüm üçer odalıdır.) Ayrıca bu külliyeyi de baştan başa tamir ettirmişlerdir.
  24. Kırşehir Ahi Evran Zaviye ve Türbesi,
  25. Erzurum/ Hasankale (Pasinler) Ilıcaları,
  26. Harput Kalesi. Önemli ölçüde tamir edilmiştir.
  27. Maraş Kalesi. Zaman zaman gerekli ölçülerde tamir edilmiştir.
  28. Kayseri Kalesi. Önemli ölçüde tamir edilmiştir.
  29.Kayseri Zamantı Tomarzada bulunan Gülveren Köyünde Zaviye.
  Ayrıca, basit yapılarından dolayı günümüzü çok azı ulaşmış veya harabeleri kalmış bir kısım zaviyelerin adları da şunlardır:
  Karadede, Bumdede, Çomak Baba, İsa Baba, Omuzu Güçlü, Said el-Aziz, Seyyid Mahzun, Ulu Camii, Maraş-Ümmet Dede, Osman Dede, Mihriban, Afşin-Dede Baba, Ahiviranda, Akaralya Köyünde, Baskir Köyünde, Çandırda, Çokviren Köyünde, Dirikliviran, Dilekli, Diraz, Dönercik, Ebruk, Firak, Göynük, Gülliviran, Gümüşgün, Hamamcicili, Hazran, Kelamin, Kesikviran, Melcuk, Melikgazi, Muradiz, Kara Hait, Karagözü Kızancık, Kızılyün, Kulandas, Saldırık, Sekeş, Serhor, Tanjin, Tahta Lasun, Tanil Alanı, Terli, Zeyniye, Kara Tanil köylerinde zaviyeler (Zaviye; küçük tekke demektir. Tekke; Tarikat mensuplarının ibadet ve zikir yaptığı yere denir.)
  Ayrıca; Akdağ Şahverdi Fakih, Ali Köyünde Erbağ, Baltı çevresinde Yusuf Abdal, Gedük yöresinde Seyyid Selahaddin, Akdağ yöresinde Kılıç Abdal ve Ali Derviş, Boğazlıyanda Yol Kulu, Karaderede, Yukarı Konakta, Aşağı Konakta Yunus Halife ve Yolageldi zaviyeleri zikredilebilir.