Duhâ Sûresinin Fazîleti

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Aysell tarafından 29 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Duhâ Sûresinin okunuşu ve anlamı

  Duhâ Sûresi ve fazileti


  Okunuşu:

  1. Vedduha
  2. Velleyli iza seca
  3. Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala
  4. Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula
  5. Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda
  6. Elem yecidke yetiymen feava
  7. Ve vecedeke dallen feheda
  8. Ve vecedeke 'ailen feağna
  9. Femmel yetiyme fela takher
  10. Ve emmessaile fela tenher
  11. Ve emma binı'meti rabbike fehaddis

  Anlamı:

  1. Andolsun kuşluk vaktine
  2. ve dindiği zaman o geceye ki,
  3. Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!
  4. Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır
  5. ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!
  6. O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?
  7. Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?
  8. Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
  9. Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!
  10. El açıp isteyeni de azarlama!
  11. Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!

  Duha Suresinin Fazileti

  Bu sure-i celilenin bazı esrarı hakkında: Bu sure-i celileyi güneş doğarken ve batarken yedişer defa okuyanın bir şeyi koybolmaz,evinden bir şeyi çalınmaz,evine geçimsizlik,veba,taun ve cin giremez. Hırsız ve cin girmek isterlerse(manevi) olark evin demir sur içinde olduğunu görürler.

  Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

  "Su re-i Duha'yı okuyan kimseye Arafat'ta bana tesadüf edene verilen ecir kadar ecir verilir."

  "Sure-i Duha'yı okuyan kimseye mü'min erkeklerin ve mü'mine kadınların ecri kadar ecir verilir."

  "Cenab-ı Hak,Sure-i Duha'yı okuyan kimseye,mahşer günü ehli beytine,akrabalarına,komşularına ve dostlarına şefaat izni verir" buyurdu.

  İmam-ı Gazali diyor ki:

  Selefden bir cemaattan edilen bir rivayette,onlar bir şey yitirdikleri vakit bu sure-i okurlar ve telef ettikleri şeyi bulurlardı.