Drama Planı Örneği

'Etüt Merkezi' forumunda Sitem tarafından 9 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. drama etkinlik planı örneği
  Drama Uygulama Örnekleri
  Okulöncesi Eğitimde Drama
  Drama Etkinlikleri


  Drama Planı Örneği

  1. ISINMA ÇALIŞMASI


  ETKİNLİK -(1) : Isınma çalışması

  Amaç ve Kazanımlar:

  Psikomotor Alan:

  Amaç - 1: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme.
  Kazanımlar - 1: Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
  2: Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
  3: Sözel yönergelere uygun olarak koşar.

  Sosyal Duygusal Alan:

  Amaç - 2: Duygularını fark edebilme.
  Kazanım - 4: duygularını müzik, dans, drama vb. yollarla ifade eder.
  Amaç 5: Başkalarının duygularını fark edebilme.
  Kazanımlar - 1: Başkalarının duygularını ifade eder.
  2: Başkalarının duygularını paylaşır.
  Amaç - 6: Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme.
  Kazanım - 7:Gerektiğinde lideri izler.
  Amaç - 11: Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme.
  Kazanımlar - 1: Estetik bedensel hareketlerle yürür/ dans eder.
  8: Sunularında hayali/ gerçek nesneler kullanır.

  Araç ve Gereçler :

  Uygulanışı :Arkadaşlar şimdi hepimiz birer balon olalım. Balonlar yılda bir kez bulutlarla buluşup gezerlermiş. Buluşmadan önceki gece bir güzel uyuyup dinlenirlermiş.( Uyuma hareketi ) Sabah olunca kalkar bir güzel gerinirlermiş. Sonra pencereyi açar, derin nefes alıp verirlermiş. Yola çıkmadan önce uzanıp daldan meyve toplayıp bir güzel yerlermiş. ( parmak ucunda meyve toplama hareketi) En güzel kıyafetlerini giyip (giyinme hareketi) hep beraber gökyüzüne uçarlarmış. ( bir yönde koşulur) Yolda yağmurla karşılaşmışlar. Yağmur üzüntüsünden ağlıyormuş. Balonlarda yağmurla birlikte üzülmüşler. (üzgün yüz ifadesi) Biraz daha gittikten sonra rüzgar çıkmış karşılarına. Biranda sağa sola savrulmaya başlamışlar. (sağa ve sola sallanma hareketi) Tam rüzgardan uzaklaştıkları sırada karla karşılaşmışlar. Hepsi üşümeye başlamış. ( üşüme hareketi) Hepsi soğuktan donmak üzereyken güneş yüzünü göstermiş. Güneş yavaş yavaş ısıtmaya başlamış ve biraz sonra hepsi terlemeye başlamışlar. (terleme hareketi) tam o sırada bulutlar çıkmış karşılarına. Bulutlara sarılıp mutlu bir gün geçirmişler. ( bütün sınıf toplanır ve birbirlerine sarılırlar)
  ETKİNLİK -(2) : Balon Patlatma Oyunu

  Amaç ve Kazanımlar:

  Psikomotor Alan:

  Amaç - 1: Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme.
  Kazanım - 2: Sözel yönergelere uygun olarak yürür
  3: sözel yönergelere uygun olarak koşar.

  Sosyal Duygusal Alan:

  Amaç - 6: Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme.
  Kazanım - 2: Grup etkinliğine kendiliğinden katılır.
  9: Etkinliklerin süresine ilişkin yönergelere uyar.
  10: Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.

  Araç ve Gereçler : Sınıfta herkese yetecek kadar balon

  Uygulanışı : Sınıfa daha önceden getirilmiş olan balonlar herkese birer tane düşecek şekilde bellere bağlanır. Balonların yere değmesine dikkat edilir. Müziğin açılmasıyla birlikte herkes arkadaşının arkasında bağlı olan balonu patlatmaya çalışır. Balonu patlayan oyun dışı kalır. Arkasında balonu patlamayan kim kalırsa birinci olur ve diğer arkadaşları tarafından alkışlanır.
  ETKİNLİK -(3): Giyinme Oyunu

  Amaç ve Kazanımlar:

  Özbakım becerileri:

  Amaç–2: giysilerini giyme ve çıkarabilme
  Kazanım–4: giysilerini doğru şekilde giyer

  Araç ve Gereçler : Her türden ve bedenden kıyafet.

  Uygulanışı: Lider sınıfı iki gruba ayırır. Her grup kendi içinden bir kişi belirler. Lider, her iki grubun önüne aynı türden eşit sayıda kıyafet koyar. Seçilen kişiye grup arkadaşlarını önlerindeki giysiyi giydirmeye çalışır. İlk önce ve düzgün şekilde giydiren oyunu kazanır. Bu belirlendikten sonra aynı şekilde çıkarmaları istenir. Yine ilk çıkaran oyunu kazanır. Bu sıra takip edilerek uygulama yapılır.

  Değerlendirme: Arkadaşlarını giydiren gruplar arasındaki rekabet her iki grubunda keyif almasını sağladı. Oyun sonunda giydirilen kişilerin görünüşü grup arkadaşlarını gülümsetti. Keyif alınan yarışmalı bir oyundu.

  ETKİNLİK-(4): Gazete oyunu

  Amaç ve Kazanımlar

  Sosyal-Duygusal Alan:

  Amaç -3 : Dikkatini toplayabilme
  Kazanım–2: Dikkatini nesne/durum/olay üzerinde yoğunlaştırır.

  Bilişsel Alan ve Dil Alanı:

  Amaç – 1 : Gözlem yapabilme
  Kazanım – 1: Değişik durumlarda gözlemlediklerini söyler. (boyut, renk, biçim, işlev, koku, ses, tat vb.)

  Psikomotor Alan:

  Amaç – 4: Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme
  Kazanım – 4 : Malzemelere elleriyle şekil verir.
  Amaç – 1 : Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  Kazanım – 13 : Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar.

  Araç ve Gereçler: Çok sayıda eski gazete

  Uygulanışı: Herkese bir parça gazete dağıtılır. Daire olunur. Dairenin tam ortasına gazeteler yığılır. Daha sonra drama lideri elindeki gazeteye bir şekil verir. Örneğin; gazete bir paraşüt olur. Sonra tek tek sınıftakilere sorulur “sizin gazeteniz ne oldu?” diye. Herkes elindeki gazeteye bir şekil verir. Herkes yaptığı şekli anlattıktan sonra yeni bir yönerge verilir. Ellerindeki ve ortada bulunan gazetelerin tümünün yırtılması istenir. Ve yırtarken “kurtulmak istediğiniz kötü bir düşünceden kurtulduğunuzu düşünün” diyerek yönerge verilir. Daha sonra müzik eşliğinde bütün gazeteler parçalanır. Daha sonra sınıftan bir kişi ebe seçilir. Ve arkasını dönmesi istenir. Sınıftan herhangi biri, diğerleri tarafından gazete yığınlarının arasına saklanır. Ebe olan kişi gözlemi ve dikkati ölçmek amacıyla sınıftaki arkadaşlarından eksik olanı hatırlamaya çalışır. Birkaç kişiyle bu tekrarlanır. Daha sonra sınıfı toplamak için ebe olan ve saklanan kişi aldım verdim usulüyle kendilerine grup oluştururlar. Böylece sınıf iki ayrı gruba ayrılmış olur. Daha sonra her iki gruba birer çöp poşeti verilir. Gruplarla bir yarışma yapılır. “hadi bakalım en büyük topu kim yapacak” denir. Ve böylelikle sınıfta tek bir gazete parçası kalmadan sınıf toplanmış olacaktır. Toplar yapıldıktan sonra ağızları sıkıca bağlanır. Sınıftakilerden daire şeklinde oturmaları istenir. Müzik eşliğinde iki top havada elden ele dolaşmaya başlar. Müzik durduğunda top kimin elinde kaldıysa o kişi yatar, ölü numarası yapılır.

  Değerlendirme: oyunun ardından herkes çok eğlenceli olduğu görüşünde hemfikir oldu. Özellikle gazetelerin yırtılmasından sonra nasıl toplanacağına ilişkin sorunun yine oyunla çözülmüş olması ve etkinlikler arasındaki geçişler öğrenciler tarafından beğeni topladı.
  2.RAHATLAMA ÇALIŞMASI

  ETKİNLİK-(5) : Rahatlama çalışması

  Amaç ve Kazanımlar:

  Sosyal-Duygusal Alan:

  Amaç -3: Dikkatini toplayabilme
  Kazanım–2: Dikkatini nesne/durum/olay üzerinde yoğunlaştırır.

  Araç – Gereç: minderler, klasik müzik cd’si, bilgisayar

  Uygulanışı: öğrencilerin minderlere uzanması istenir. Derin derin nefes almaları ve gözlerini kapamaları istenir. Ardından müzik açılır ve aşağıdaki metin okunmaya başlanır.
  “ en rahat pozisyonunuzu alın. Yerçekimini tüm vücudunuzla hissedin. İyice rahatlayın. Kalp atışlarınızın sesini duyuyorsunuz. Derin bir nefes alın… Verin… Tekrar derin bir nefes alın… ve verin… her nefes alışverişinizde kalp atışlarınızın düzeldiğini normala döndüğünü hissediyorsunuz. Tekrar derin bir nefes alın ve verin. Şimdi söylediklerimi hayal etmenizi hissediyorum. Az önce yaptığımız topun üzerindesiniz, bu top sihirli bir top. İstediğiniz her yere gidebiliyor. Masmavi gökyüzü ve ışıl ışıl güneş var dışarıda. Yükseliyorsunuz, yükseldikçe daha bir uzaklaşıyor sizden yaşam. Uçmanın tadına doyasıya varıyorsunuz. Her geçen saniye gitmek istediğiniz yere biraz daha yaklaşıyorsunuz. Artık iyice yaklaştınız… yaklaştınız ve artık ordasınız…

  Değerlendirme: Rahatlama etkinliği sonrası, öğrencilere etkinlik sırasında konsantre olup olmadıkları soruldu ve nereye gitmek istedikleri hakkında konuşuldu. Öğrencilerin büyük çoğunluğu konsantre olduklarını ve rahatladıklarını söyledi.


  3.OLUŞUM ÇALIŞMASI

  ETKİNLİK –(6) : Hikaye oluşturma

  Amaç ve Kazanımlar:

  Dil Alanı:

  Amaç – 4: Kendini sözel olarak ifade edebilme
  Kazanımlar – 6: Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
  7: Duygu, düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar.
  8: Üstlendiği role uygun konuşur.

  Sosyal – Duygusal Alan:

  Amaç – 6: Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
  Kazanımlar – 2: Grup etkinliğine kendi katılır.
  3: Grupta sorumluluk almaya istekli olur.
  4: Aldığı sorumluluğu yerine getirir.
  9: Etkinliklerin süresine ilişkin yönergelere uyar.
  10: Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.

  Bilişsel Alan:

  Amaç – 16: Belli durum ve olaylarla ilgili neden- sonuç ilişkisi kurabilme
  Kazanım – 2: Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

  Araç ve Gereçler : Çeşitli mutfak malzemeleri

  Uygulanışı : Çeşitli mutfak malzemeleri bir torbaya konur. Sınıf daire çeklinde oturtulur. Herkes sırayla torbanın içine bakmadan içinden bir şey alır. Malzemeler dağıtıldıktan sonra herkes elindeki malzemeyle ilgili bir cümle söyler. Bu şekilde bir hikaye oluşturulur. Daha sonra sınıf iki gruba ayrılarak bu hikayenin devamının canlandırılması istenir.

  netten alıntı