Dömeke -osmanlı yunan savaşı nedenleri ve sonuçları

'Tarih Bölümü' forumunda Sitem tarafından 6 Haz 2011 tarihinde açılan konu

 1. 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı

  Dömeke savaşı -osmanlı yunan savaşı

  1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1897 yılında Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında meydana gelen savaştır. Yaklaşık bir ay sürmüş ve Osmanlı ordusunun zaferiyle neticelenmiştir

  Dömeke savaşı Nedenleri

  "Bu savaş, Osmanlı Devleti ve Büyük Devletler’in irâdesine aykırı olarak Yunanistan’ın yayılmacı politikalarının bir neticesi olarak meydana gelmiştir. Osmanlı Devleti Büyük Devletler’den savaşı engellemelerini beklemiş; fakat bu devletler Yunanistan’a uygulanacak zorlayıcı tedbirler üzerinde uzlaşamadıklarından iki devleti yalnız başlarına bırakmışlardır.

  Osmanlı Devleti barışın devamından yana olmasına rağmen Yunan çetelerinin sınırı tecavüz etmesi üzerine Yunanistan’a savaş ilân etmiştir.".Ayrıca bu savaşa Yunan kralı 1. Yorgi'nin Danimarka asıllı olması sebebiyle bir miktar Danimarka askeriyle İtalyan gönüllülerinden oluşan bir birlik de Yunanlılar'ın yanında savaşa katılmıştır.

  Dömeke Savaşının sonuçları

  Artık Osmanlı ordusunun Yunanistan’ın başkenti Atina’ya girmesini engelleyecek ciddi bir güç kalmamıştı.Bu konuda Sadrazam Halil Rıfat Paşa Abdülhamid Han'a görüşünü açıkça belirtmiş ve de Atina'ya girilmesi için ricada bulunmuştu.Çünkü Atina'nın alınması Yunanlıların bir nebze olsun bastırılması demekti. Fakat Avrupa Devletleri'nin aralarında anlaşması üzerine Rus çarı 2. Nikolay (Николай II) 2. Abdülhamid'e bizzat telgraf çekerek savaşın durdurulmasını talep etti. Padişahın iradesi uyarınca 19 Mayıs'ta Osmanlı ordusu fiilen savaşı kesti. 20 Mayıs 1897 tarihinde ise mütareke imzalandı.