Doğumuzdan Oyunlar

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Wish tarafından 5 Aralık 2008 tarihinde açılan konu


 1. Karslıların tam 500 çeşit oyunu varmış. Bunlar gruplara ayrılır. Yalnız kızların oynadığı oyuna Han Kızlar, yalnız erkeklerin oyununa Şeyh Şamil adlarını vermişlerdir. Bir erkek, bir kız oynatılan oyun Terekeme'dir. Bar şeklinin fihristi de uzundur: Iğdır Barı, Döne Barı, Papuri Barı vs.

  Bir Artvinli genç Atatürk'ün Artvin oyunlarını gayet iyi oynadığını söyleyip: "Artvin Barı'nı oynadığı gün ona hepimiz şaştık. Ata, bu barı çok sevdiği için oyunun ismini değiştirdik. Ata Barı dedik" demiştir.

  Meclis Reisi (Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı) Refik Koraltan da orada (Artvin'de) vali iken halk oyunlarına merak sardırmış. Halkın arasına karışır, Horon oynarmış. Coşkun Çoruh Horonu'nun bu adını o koymuştu.

  Murgul'da oyun oynanırken oyuncular irticalen şiirler söyler ve şiirleri ayak tempolarına uydururlar.

  Artvin'de bugün 50-60 çeşit oyun oynanır. Ritim ve figür itibariyle çok sert ve süratli oldukları için kadınların ayrı oyunları vardır. Çalgıları; davul zurna, garmon, tulum... (Ellerinde yüz elli yıllık garmonlar bulunduğunu söylerler.)

  Rizelilerin 32 oyunu vardır: Pazar Hemşini, Memetina, Alika, Rize Oyunu, Tolikçet, Papil't, Sarişka, İki Ayak vs. Rize'de kadınların oyunu ayrıdır.

  Trabzon oyunlarından başlıcaları üçtür: Maçka Siksası, Tonya Siksası, Bıçak Siksası. Her kasabanın ve her köyün oyununda farklar vardır.

  Erzurum'da I. Dünya Savaşı'ndan önce 32 kadar oyun varken bugün 13 oyunları kalmış: Başbar, Dikine, Çingeneler, Tamzara, Hoşbilezik, Dello, Aşırma, Sekme, Daldalar, Hançer Barı, Köroğlu. Kadın oyunları ayrıdır: Ben Bir Kavak Olaydım, Timurağa. Erzurum'da Bar evvelce fes ve abbaniye ile oynanırdı. Atatürk, bunu sevmemiş. O tarihten beri açık başla oynatılmaktadır.