Doğumun kolay geçmesi için okunacak dua

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Yasemin tarafından 12 Şub 2014 tarihinde açılan konu

 1. Doğumun kolay geçmesi için okunması tavsiye edilen dua
  Doğum yapacak kadına okunması tavsiye edilen dualar ve süreler aşağıdaki gibidir;

  Doğum yapacak kadının okuması tavsiye edilen dua Ayetel Kürsi, Kur'ân-ı Kerim’in Seyyidi ve en büyüğüdür.

  Bakara suresinin 255. Ayet-i'dir ve Tevhid ilmiyle alakalı en büyük Ayet-i kerimedir. Ayetel Kürsi namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, namazda tesbihden önce de okunur. Allah'ı tanıtır ve onun yüce ismini içerisinde barındırır.

  Bismillahirrahmanirrahim

  Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

  Ayrıca bunlardan sonra da şu ayet okunmalıdır.

  İnne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin .

  (Araf 54)

  Peygamber Efendimiz kızı Fâtıma validemizin doğumunda bu duayı okutmuş, netice sevindirici şekilde huzurlu ve sıhhatli bir doğum olarak tecelli etmiştir.