Doğu cephesinde yapılan savaşların kronolojik sırası nedir?

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Aysell tarafından 3 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu


 1. Kurtuluş savaşı doğu cephesi
  doğu cephesi savaşları
  doğu cephesinde yapılan savaşlar


  Kurtuluş Savaşı Doğu cephesi savaşları:


  Ermeni sorununun uluslararası bir sorun haline gelmesi, Rusların Berlin Antlaşmasına Ermenilerle ilişkili olarak hüküm koydurmasıyla başlamıştır. Ermeniler Hınçak ve Taşnak adlarıyla terör örgütleri kurarak Ermeni milliyetçiliğini yaymaya, halkı silahlandırarak isyana teşvik etmeye başladılar. I.Dünya Savaşında, Kafkas cephesinin açılması üzerine Ermenilerle Ruslar işbirliğine yönelmişler ve Rusların kışkırtmalarıyla Türkleri katletmeye başlamışlardır. Osmanlı Devletinde kışkırtmalar sonucu en son ayaklananlar Ermenilerdir. Bu nedenle, Osmanlılar cephe gerisinin güvenliği için Ermenileri Suriye ve Lübnana mecburi göç ettirmiştir(1915). İtilaf Devletleri Sevri uygulamaya koyabilmek için Batıda Yunanlıları, doğuda Ermenileri kullanmışlardır. İtilaf Devletleri, Akdeniz ve Karadenize çıkış kapıları olacak ve sınırları Wilson tarafından çizilecek Büyük Ermenistan düşünü gerçekleştirmek için Sevr Antlaşmasına bir madde koydular.
  Rusyada ihtilal gerçekleşince Ruslar, Doğu Anadoluda işgal ettikleri yerleri Türklere bırakarak geri çekildiler. Bu arada merkezi Erivan olan bir Ermeni devleti kuruldu (28 Mayıs 1918). Ruslar çekilirken daha Türk ordusu bölgeye ulaşmadan Ermeniler, Rusların yerini aldı ve Wilson ilkelerini kendilerine göre yorumlayarak Doğu Anadolunun kendilerine ait olduğunu ileri sürüp, Gümrü, Iğdır, Arpaçay ve Arasa kadar ilerlediler. Ulusal Kurtuluş Savaşı başlamadan önce Doğu Anadolunun Ermenilerin eline geçmesine mani olmak için Doğu Anadolu Müdafaai Hukuk Derneği adıyla bir örgüt kurulmuştu. TBMM Hükümeti 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekiri tam yetkiyle Doğu Cephesi Komutanlığına atadı. 28 eylül 19282de, Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Türk birlikleri Ermenileri yenilgiye uğrattı. 29 Eylülde Sarıkamış, 30 Ekimde Kars ve çevresi Ermeni işgalinden kurtarıldı.
  Savaşı kaybeden ve bu arada dostlarından bekledikleri yardımın gelmediğini gören Ermeniler barış istemek zorunda kaldılar. Zira Türk kuvvetleri Gümrüye kadar gelmişlerdi. 2 Aralık 1920de Gümrü Antlaşması imzalanarak savaşa son verildi.
  Gümrü Antlaşmasına Göre:
  -Sevr Antlaşmasının geçersiz olduğu Ermenilerce de benimsenmiştir.
  -Ermeniler D.Anadoludaki her türlü isteklerinden vazgeçmişlerdir. Ermenistan kurma girişimleri suya düşmüştür.
  -1878de elden çıkan Kars ve çevresi Türk topraklarına katıldı.
  Önemi:
  -Gümrü Antlaşması TBMMnin uluslararası alanda ilk siyasi başarısıdır.
  -Misak-ı Millinin doğu sınırları kısmen de olsa belirlendi.
  -Halk üzerinde ordu ve meclisin güveni artmıştır.