Doğal Sayılar Nedir

'Eğitim Merkezi' forumunda EyLüL tarafından 22 Tem 2011 tarihinde açılan konu

 1. Doğal Sayılar Nedir
  Doğal sayılar nelerdir


  DOĞAL SAYILAR

  0, 1, 2, 3, ... , 50, ... devam eden sayılara doğal sayılar denir.
  Doğal sayılar kümesi D ile gösterilir.
  D = {0, 1, 2, 3, 4, 5, ... }
  İkinin katı olan sayılara çift doğal sayılar, çift doğal sayılardan bir sonra gelen sayılara da tek doğal sayılar denir.
  n bir doğal sayı iken;
  Çift doğal sayılar : 2
  Tek doğal sayılar : 2 + 1 biçiminde gösterilir.
  Sayma Sayıları
  Sıfır dışındaki doğal sayılara sayma sayıları denir.
  S = {1, 2, 3, 4, 5, ...}

  SAYI DOĞRUSU

  Doğal sayılar kümesinin elemanları sırası bozulmadan, bir doğrunun eşit aralıklardaki bazı noktaları ile bire-bir eşlenirse bu doğruya sayı doğrusu denir.

  ONLUK SAYMA DÜZENİ

  Sayı sistemimiz onluk sayma düzenine göredir. Bu düzende çokluklar birlik, onluk, yüzlük, binlik gibi gruplara ayrılır. Bir doğal sayıda bu grupların yerleri bellidir. Örneğin, 2543 sayısı içinde 3 birlik, 4 onluk, 5 yüzlük, 2 binlik vardır.

  RAKAM

  Ona kadar olan doğal sayıları gösteren işaretlere rakam denir.
  Rakamlar kümesi : R = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} olarak tanımlanır.
  Onluk sistemde on tane rakam kullanılır.

  BASAMAK DEĞERİ

  Rakamların sayı içinde bulundukları basamağa göre aldıkları değerlere basamak değeri ya da bağıl değer denir.
  Bir sayının rakamlarının basamak değerleri toplamı sayının kendisini verir.

  SAYI DEĞERİ

  Rakamların sayı içindeki basamak değerleri gözönüne alınmadan tek başına gösterdiği değere sayı değeri ya da mutlak değeri denir.

  ÇÖZÜMLEME

  Bir sayının içinde kaç tane birlik, kaç tane onluk, kaç tane yüzlük, kaç tane binlik, ... varsa bunları ayırarak toplam biçiminde yazmaya çözümleme denir.

  2345 = 1000 + 1000 + 100 + 100 + 100 +
  10 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

  GRUPLAMA

  Sayıları basamak değerlerinin toplamı biçimde yazmaya gruplama denir.


  2345 = 2000 + 300 + 40 + 5 veya
  = 2 binlik + 3 yüzlük + 4 onluk + 5 birlik

  SAYILARIN ÜSLÜ BİÇİMDE GÖSTERİLMESİ

  ÜSLÜ SAYILARIN OKUNUŞU

  4 4 üssü 2 (4'ün karesi, 4'ün ikinci kuvveti)
  5 5 üssü 3 (5'in kübü, 5'in üçüncü kuvveti)
  3 3 üssü 4 (3'ün dördüncü kuvveti)

  ÜSSÜN ANLAMI

  Üs tabanın kendisi ile kaç kez çarpılacağını gösterir.

  10 = 10 x 10 = 100
  5 = 5 x 5 x 5 = 125
  4 = 4 x 4 x 4 x 4 = 256
  3 = 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 243
  2 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 64

  ÜSLÜ SAYILARIN ÖZELLİKLERİ

  Bir sayıda üs yazılmamışsa üs 1 dir. 3=3, 7=7, 10=10, 15=15
  Üssü 0 olan sayı 1'e eşittir. 80=1, 9=1, 160=1, 0=1
  Üssü 1 olan sayı kendisine eşittir. 7=7, 1000=1000, 64=64, 1=1
  1 sayısının bütün kuvvetleri 1'e eşittir. 1=1, 1=1, 1=1
  Tabanları aynı olan üslü sayılar çarpılırken; ortak taban yazılır, üsler toplanıp bir tek üs olarak yazılır.

  ÜSLÜ BİÇİMDE ÇÖZÜMLEME

  Bir sayı üslü biçimde çözümlenirken basamak değeri 10'un üssü şeklinde yazılır.

  5679 = (5 x 1000) + (6 x 100) + (7 x 10) + (9 x 1)
  =(5 x 10) + (6 x 10) + (7 x 10) + (9 x 1)

  DOĞAL SAYILARDA SIRALAMA

  Sayı doğrusu üzerindeki her doğal sayı sağındaki sayıdan küçük solundaki sayıdan büyüktür. Doğal sayılar sıralanırken aralarına küçük ( < ) veya büyük ( > ) işareti konur.

  Küçük < Büyük
  Büyük > Küçük

  < işaretinin sivri ucuyla gösterdiği sayı diğer taraftaki sayıdan küçüktür.
   
 2. çok işime yaradı