doğal kaynakları korumak için neler yapmalıyız kısaca

'Resimli Konular' forumunda eftelya tarafından 12 Eylül 2008 tarihinde açılan konu


 1. Doğal kaynakları korumak için neler yapmalıyız maddeler halinde
  Doğa ve insan sürekli olarak birbirini etkiler. İnsan, varlığını doğanın çevrimi içinde sürdürür; ihtiyaç duyduğu maddeleri doğadan alır ve atıklarını doğaya bırakır. Doğa, kendi çevrim döngüsü içinde tükenen kaynakları farklı hızlarda yeniler. Ancak, toplumumuzun ürettiği atıklar bugün gerek nitelik gerekse nicelik olarak doğanın yenileme kapasitesini zora sokmaya başladı. Doğanın sırtına yüklediğimiz yükü hafifletmek, dünyamız ile barış içinde yaşamak ve sürdürülebilir çevre hedefimize ulaşabilmek için uymamız gereken dört temel kural bulunuyor:

  1-Sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak: Az bulunan bazı madenlerin yerine daha bol miktarda olanları kullanmalı, yeraltından çıkarılan bütün maddeleri verimli bir şekilde kullanmalı ve fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmalıyız.

  2-İnsan yapısı maddelerin birikmesini önlemek: Ürettiğimiz atık miktarını azaltmalı, kalıcı olan ve yapay bileşimlerin yerine daha bol miktarda olanları ya da doğada kolayca çözünenleri tercih etmeli, toplumun ürettiği her ürünü verimli bir şekilde kullanmalıyız.

  3-Yenilenebilir kaynakların yerine yenilerini koymak: Kaynaklarımızı iyi yönetilen eko-sistemlerden elde etmeli, bu kaynakları üretken ve etkin bir şekilde kullanmalı ve doğayı değiştirirken dikkatli olmalıyız.

  4-Dünyanın her yerinde insanlığın uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamak: Bütün kaynaklarımızı verimli, adil ve sorumlu bir şekilde kullanmalı, böylece yaşamlarını etkilediğimiz insanların ihtiyaçlarının ve daha henüz doğmamış kuşakların gelecekteki ihtiyaçlarının karşılanmasını bugünden güvence altına almalıyız.
    2. Doğal Kaynaklarımız Nasıl Korunur?

  Hava, su, toprak, bitki örtüsü, hayvanlar ve madenler Dünyanın doğal kaynaklarını oluşturur. Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin açıklamalarına göre; insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar hızlı ve büyük miktarlarda tüketilen doğal kaynaklar, son 40 yılda bir kaç kat daha artarak tahribata uğramıştır.

  Özellikle oksijen, Su, bitki örtüsü, petrol gibi kaynakların büyük bir hızla azalması, canlıların yaşam alanlarını kısıtlamakta, çevresel felaketlere yol açabilecek iklim değişiklikleri yaratmaktadır.(küresel ısınma) Örneğin içilebilir su, hayatın ana maddesi olmakla kalmayıp; insanların can damarlarından biri olan elektrik enerjisi üretiminde ilk sırada gelmektedir.

  Doğal kaynakları neden dikkatli tüketmeliyiz
  Yaşamımızı sürdürmek için doğal kaynaklardan yararlanırız. Hava, su, toprak, bitki örtüsü, hayvanlar ve madenler doğal kaynaklarımızı oluşturur. Bitmeyecekmiş gibi görünen bu kaynaklar, insanların bilinçsizce davranışları sonucu hızla azalmaktadır. Görevimiz, bunları yok etmek değil, korumaktır.

  Bitkiler ve hayvanlar, yaşamları için gerekli oksijeni havadan alırlar. Havanın çeşitli şekillerde kirletilmesi, bu kirliliğin yağmur suları ile yeryüzüne inerek akarsu, yer altı suları ve toprağa karışması, orada yaşayan canlıları olumsuz yönde etkiler. Onların türlerinin azalmasına veya yok olmasına neden olur. Çünkü doğadaki canlıların zenginliği, sağlıklı bir çevrenin var olmasına bağlıdır.

  Su, sağlıklı bir hayatın devamı için canlıların gereksinim duyduğu en önemli doğal kaynaklardandır. Yeryüzünün yaklaşık dörtte üçünü ve canlı vücudunun önemli bir kısmını su oluşturur. İnsanlar birçok alanda (temizlik işlerinde, elektrik enerjisinin elde edilmesinde, bahçe ve tarlaların sulanmasında, deniz ulaşımında vb.) sudan yararlanır. Su, içinde yaşayan birçok canlıya da yaşama ortamı sağlar. Burada yaşayan balıkların beslenmemiz açısından önemi büyüktür.

  İnsanların yıllarca deniz, göl ve akarsulara bıraktığı atık maddeler, buralarda yaşayan canlı türlerinin azalmasına, bazılarının da yok olmasına neden olmuştur. Ayrıca buna bağlı olarak birçok önemli turizm merkezi de özelliğini yitirmiştir. Örneğin, bugün yurdumuzda Haliç ve İzmit Körfezi'nin çeşitli şekillerde kirletilmesi, çevre ve orada yaşayan canlılar için önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Sanayinin hızla gelişmesi de su kaynağının tüketimini etkilemektedir. Ancak ülkelerin kalkınmasında ve iş olanaklarının oluşturulmasında sanayi kuruluşlarına da gereksinim vardır. Burada dikkat edilmesi gereken konu, suyun tutumlu bir şekilde ve kirletilmeden kirletilmeden kullanılmasıdır.

  Aynı şekilde doğal kaynaklarımızdan olan ormanların da sayılamayacak kadar yararları vardır. Bunlardan, gelecek kuşakların da yararlanmasını sağlamak için onları korumalıyız. Nüfus artışına paralel olarak giderek artan bir biçimde kullanılan bu kaynaklar korunmadığı takdirde zamanla tükenme noktasına gelir. Bu durum, doğa için bir felaket oluşturur.

  Yaşamın doğal kaynağı olan toprağa bırakılan zararlı katı ve sıvı atıklar, zamanla toprağın özelliğini kaybetmesine neden olur. Verimliliğini yitiren toprak, üzerinde yaşayanları besleyemez duruma gelir. Bitki örtüsünden yoksun kalan toprak, sularla taşınarak gölleri doldurur ve oradaki canlıların yok olmasına neden olur.

  Doğal kaynaklarımızdan olan yer altı zenginlikleri (madenler) de insanlar tarafından bilinçsizce tüketilmesi sayesinde her geçen gün azalmaktadır. Madenlerden; sanayi alanında, enerji elde etmede ve başka alanlarda yararlanmaktayız. Yapılan araştırmalara göre çok önemli birer enerji kaynağı olan petrol, kömür ve doğal gaz, yeni yataklar bulunmazsa, aşırı kullanılmaları nedeniyle çok kısa bir zaman sonra tükenecekleri belirtilmektedir. Bu bakımdan gerek enerji kaynaklarımızı, gerekse diğer yer altı kaynaklarımızı bilinçli kullanarak onlardan daha uzun bir süre yararlanmayı sağlamalıyız.

  Şu halde yaşamımız için vazgeçilmez birer kaynak olan doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanmak, en başta gelen görevlerimiz içerisinde olmalıdır.Günlük yaşantımızda, okulda ve evde bilinçli birer tüketici olmak durumundayız. Su, elektrik, yakıt ve besin maddelerini israfa kaçmadan gerektiği kadar kullanmalıyız.
    3. Doğal kaynaklarımız korumak için yapmamız gerekenler kısaca maddeler halinde sıralayalım.

  1- Doğal kaynakları kullanırken, bunları çok kullanmaktan israf etmekten kaçınalım.
  2- Enerji kullanımında yenilebilir enerji kullanımının payı arttırılmalı.
  3- Çevre kirliliğine azami özen gösterelim. Çevreyi teniz kullanalım ve temiz kullanmayanları uyaralım.
  4- Ormanlar bir ülkenin oksijen kaynaklarıdır. Ülkemiz endüstriye sanayi döneminde temiz havanın önemi daha da artmış durumdadır. Orman alanların korunması sağlanmalıdır.
  5- Kullandığımız ürünlerde ilk önce dikkat etmemiz gereken bu ürünün yeniden dönüşüp dönüşmediği olmalı, yeniden dönüşebilen ürünlerin kullanmalıyız.
  6- Suyun ihtiyaçtan fazlası tüketilmemeli, suların kirletilmemesine de özen gösterilmeli, suların kirlenmesi ekolojik dengeyi bozar su canlıların yok olmasına sebep olduğu gibi toprağın kirlenmesine de sebep olur.
  7- Hava kirliliğinin olmaması için fabrikaların denetlenmeli baca filtreleri kullanılmaları sağlanmalıdır.
  8- Hayvanlar korunmalı, onlara zarar vermemeliyiz.
    4. madde halinde olsaydı daha güzel olurdu
    5. tesekkürler emeğine sağlık Eftelya
    6. çok güzel site yardımcı oldunuz için teşekürler
    7. TOPRAĞI KORUMALIYIZ;

  - Toprağımızın üzerinde yaptığımız tarıma dikkat etmeliyiz. üzerine mutlaka ağaçlar dikmeliyiz
  - yamaç kenarlarına ağaç dikerken aşağıya doğru değil yukarıya doğru kazmalıyız ki diktiğimiz fideler topraklarımız korusun.
  -Bitki örtüsü korunmalı
  -Çıplak alanlar ağaçlandırılmalı
  -Eğimli arazilerde tarım ürünleri nöbetleşe ekilmeli
  -Topraklar eğim doğrultusunda değil, eğime dik sürülmeli
  -Nadas alanları azaltılmalıdır.
  -Rüzgarlara karşı koruyucu çitler yapılmalıdır.
  -Baraj göllerinin su toplama havzaları ağaçlandırılmalıdır.
  -Eğimli araziler .
  -Ahır hayvancılığı geliştirilmelidir.
  -Çayır ve meralarda aşırı otlatma yapılmamalıdır.
  -Meraların mülkiyet ve yararlanma sorunları çözüme kavuşturulmalıdır.
  -Hayvancılık ıslah edilmeli, yem bitkisi tarımı geliştirilmelidir.
  -Erozyonla ilgili eğitimler verilmeli
  -Anız yakılmamalı
  -Orman köyleri birleştirilmeli


  -