doğal afetlerden korunma yolları

'Ders notları' forumunda Merve tarafından 26 Ara 2011 tarihinde açılan konu

 1. Doğal afetlerden korunma yolları


  Doğa olaylarının olması, örneğin depremin meydana gelmesi, önlenemez. Ancak bu olaylar sonucu olan olumsuz etkilerin olabildiğince azaltılması sağlanabilir.

  -Doğal afete uğrayabilecek bölgeleri saptamak, buralarda yapılacak yapıların teknik koşullarını belirlemek, bunların uygulanmasını sağlamak.
  - Afete uğrayabilecek bölgelerde, afetlerden en az can ve mal kaybıyla kurtulmayı sağlayacak önlemleri ve esasları belirleyip uygulanmasını sağlamak.
  - Olası afet yerlerini saptamak ve bu afetlerin önlenmesi için gereken önlemleri almak.
  - Afet olduğunda, ivedi yardım uygulamasını ve eşgüdümünü sağlamak.
  -Afete uğramış bölgelerde, en kısa zamanda, yerleşme ve barınmayı sağlayıcı kısa ve uzun süreli önlemleri alıp uygulamak ve uygulatmak; ayrıca, bu bölgelere götürülmesi uygun görülen hizmetler için gerekenleri yapmak ve bu konuda DPT ve ilgili kamu kuruluşlarıyla eşgüdüm ve işbirliği sağlamak.
  - Afete uğramış ve uğrayabilecek bütün yerlerin imar ve yerleşme işlerinin hazırlık, uygulama, yönetim ve denetim işlerini yapmak ve yaptırmak.
  -Haberleşme, ulaşım ve trafik güvenliğinin sağlanması,
  - Can kaybının en aza indirilmesi (kurtarma),
  - Emniyet ve asayişi sağlama,
  - Ölü ve yaralıların yıkıntı altından çıkarılması,
  - Tıbbî ilk yardım, hasta ve yaralıların hastaneye nakli,
  - Ölenlerin gömülme işlemlerinin yürütülmesi,
  - Yangınların söndürülmesi,
  - Acil ve geçici barınmanın sağlanması,
  - Hastalıkları önleyecek sağlık koşullarının sağlanması,
  - Evsiz, barksız kalan insanların yiyecek, giyecek, ısınma ve barınma ihtiyacının karşılanması,
  - Elektrik, su ve kanalizasyon düzenlerinin işler duruma getirilmesi, karantina önlemlerinin alınması,
  - Yıkıntı kaldırma ve temizlemenin yapılması ve
  - Zararların saptanmasını kapsayan önlemleri alırlar.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 27 Eyl 2013