doğa bilimleri ile formel bilim arasındaki fark

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Meryem tarafından 23 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


  1. Doğa Bilimleri İle Formel Bilim Arasındaki Fark Nedir?

    Formal bilimler, teorik formal sistemlerle ilişkili teorik dallardır.Mantık, matematik, sistem teorisi ile bilgisayar biliminin teorik dalları,bilgi teorisi ve istatistik formal bilimlerdir. Formal bilimlerin fen bilimleri ve sosyal bilimler dışında üçüncü bir bilim alanı olarak mı sayılması gerektiği hâlâ tartışma konusudur ve zaman zaman farklı kaynaklarca çeşitli formal bilim dalları, örneğin matematik ve istatistik, fen bilimleri dahilinde de ele alınır.

    Fen bilimleri ile formal bilimler arasındaki fark,formal bilimlerin teorik fikirlerle başlaması ve düşünme süreci sayesinde diğer farklı teorik fikirlere ulaşmasıdır; oysa fen bilimleri gerçek dünyadaki çeşitli gözlemlerle başlarlar ve gerçekliğin bir bölümü için bir ölçüde kullanışlı olan modellere ulaşırlar. Sonuç olarak, sadece formal bilimleri inceleyerek gerçeklik hakkında bir şey öğrenmek mümkün değildir; formal bilimler kullanılarak gerçeklik üzerine herhangi bir şey kanıtlanamaz.

    Doğa bilimleri açıklayıcıdır. Amacı sadece anlamak değil, ayrıca açıklamaktır. Açıklama; bir olgu veya varlığı meydana getiren temel öğeleri, anlaşılır bir biçimde ortaya koymaktır. Doğa bilimleri anladığı her realiteyi tanım, yasa veya formül ile açıklamalıdır.