Divanı Lügatit Türk eserinin özellikleri nelerdir

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 20 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. Divanı Lügatit Türk eserinin özellikleri nelerdir

  "Türk dilleri sözlüğü" anlamına gelen bu eser, 1072-1074 yıllarında Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır

  İlk Türk dilcisi olarak bilinen yazar, eserini Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazmıştır

  Eser Arapçadır, içinde yer alan örnekler Türkçedir

  Eserde 7500 Türkçe sözün açıklaması yapılmıştır Sözcüklerin anlamı, örnekler verilerek açıklanmıştır

  Eserde yalnız sözcükler yer almaz; çok sayıda şiir örneği, deyimler, savlar da vardır

  Yazar sözcükleri açıklarken o sözcük ya da sözün kullanıldığı Türk boyları hakkında da bilgiler verir

  Sözcüklerin kullanılışını örneklendirir Yazar, Türkçenin önemini ve eserine niçin bu adı verdiğini açıklar

  Eser halk edebiyatı ve halk bilimi (folklor) açısından da önemli malzemeler içerir

  Yazar, eserini oluşturan malzemeleri Türk bo lan arasında dolaşarak derlemiştir Türk boylarının yaşadığı bölgeler ve yaşam koşulları hakkında bilgiler vermiştir

  Eserin sonunda Türklerin yaşadığı bölgeleri gösteren bir harita yer almaktadır
  Bağdat'ta yazılan Divanü Lügati't-Türk Türkçenin ilk sözlüğü olarak bilinir


  --------------------------