Divan teşkilatının üyeleri kimlerdir?

'Sorun Cevaplayalım' forumunda eftelya tarafından 9 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


  1. Osmanlıda Divan teşkilatının asıl üyeleri ;

    Divanda, padişah, vezir-i azam ve diğer vezirlerden başka kazasker, defterdar, nişancı aza olarak bulunurlardı.
    Askeri ve örfi işleri vezir-i azamlar, şeri ve hukuki işleri kazasker, mali işleri de defterdar tetkik ile mütalealannı söylerlerdi Nişancı, divan kaleminin büyük şefi olduğu gibi arazi işleri, has, zeamet, timar tevcihleri buna havale olunup esas deftere (tapu defteri) bunun yazısı ile kayıd veya tashih edilirdi; bu husustaki kanunların tertip ve tanzimi de buna aitti. Hükümdarlara, vali ve sancak beylerine, voyvodalara yazılan fermanlann ve beratların üzerine çekilen tuğralar nişancının kalemiyle olurdu. Bu tarihlerde divan kalemindeki katiplerin şefi olan reis-ül-küttab, nişancının maiyyetinde bulunurdu.