Divan Edebiyatı Şairleri

'Eğitim Merkezi' forumunda ZeuS tarafından 15 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. Divan Edebiyatının Şairleri,
  Divan Edebiyatı Şairleri kimlerdir,
  Divan Edebiyatı Şairlerinin isimleri

  Abdi
  Abdullah Bosnevi
  Abdullah Vassaf Efendi
  Abdürrahman Eşref
  Adem Dede
  Ahmed Paşa
  Ahmed-i Dâ'i
  Ahmedi
  Arife Hanım
  Aydınlı Visali
  Aşkî İlyas
  Bağdatlı Ruhi
  Bâki
  Cemîlî
  Derviş Paşa
  Edirneli Nazmi
  Enderunlu Fazıl
  Esrar Dede
  Eşrefoğlu Abdullah Rûmî
  FFehîm-i Kadîm
  Fıtnat Hanım
  Fuzûlî
  Gevheri
  Hatice Nakiye Hanım
  Hayâlî
  Hayreti
  Hıfzı Mehmed Efendi
  Hızır reis
  Hâmî-i Âmidî
  Kadı Burhaneddin
  Kafzade Abdülhay Çelebi
  Kami
  Koca Mehmed Ragıp Paşa
  Küplüceli Öznur
  Latîfî
  Leskofçalı Galip
  Mihrî Hatun
  Necâtî
  Nedim
  Nef'i
  Nev'îzâde Atâyî
  Neşati
  Nâ'ilî
  Nâbi
  Priştineli Mesihi
  Salacıoğlu
  Sarhoş Abdi
  Leyla Saz Hanım
  Sırrî Hanım
  Sünbülzade Vehbî
  Tacizade Cafer Çelebi
  Tatavlalı Mahremi
  Usûlî
  Yenişehirli Avni
  Zekeriyazade Yahya
  Zeynep Hatun
  Zâtî
  Âdile Sultan
  Âşık Paşa
  İbrahim Gülşeni
  Şeref Hanım
  Şeyh Galip
  Şeyhî
  Şâhidî İbrahim Dede