Dışişleri Bakanlığı Memur Alımı 2011

'Haberler' forumunda YAREN tarafından 21 Nisan 2011 tarihinde açılan konu


 1. 2011 Dışişleri Bakanlığı Memur Alımı,
  Dışişleri Bakanlığı 2011 Memur Alımı


  Dışişleri Bakanlığı Memur Alımları 2011


  Dış İşleri Bakanlığı memur alımı yapacağı ilanı duyurdu. İlanın ve başvuru detayları şöyle:

  1. Meslek Memurları, Dışişleri Bakanlığı’na 4009 sayılı “Dışişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”la verilmiş görevlerin yürütülmesinde çeşitli kademelerde yönetici olarak görev ve sorumluluk alan, statüleri anılan Kanun’la belirlenmiş memurlardır.

  2. Yapılacak sınav sonucunda, yeterlik ve başarı düzeyine göre en çok 50 Aday Meslek Memuru atanması öngörülmektedir. Sınavda başarılı olan adaylar, Genel İdari Hizmetler Sınıfında 9’uncu derece kadroda göreve başlatılacaklardır.

  II. BAŞVURU VE SINAVLAR

  A. BAŞVURU ŞARTLARI:

  Sınava başvurabilmek için:

  1. Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin dört yıl süreli eğitim veren uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyaset bilimi, iktisat, maliye, işletme ve ekonomi bölümlerinden, Hukuk Fakültelerinden veya bu dallara öğrenim programlarında ağırlıklı olarak yer veren (bu konuda Bakanlığın takdiri esastır), denkliği YÖK tarafından onaylanmış yabancı öğrenim kurumlarından mezun olmuş olmak,

  2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel koşulları haiz olmak,

  3. Yazılı sınavın ilk günü itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak (9 Eylül 1979 tarihinden sonra doğmuş olmak),

  4. Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) “KPSS 36” puan türünden en az 85 (seksenbeş) puan almış olmak,

  5. Dışişleri Bakanlığı memuru olmaya engel bir hali bulunmamak (bu konuda Bakanlığın takdiri esastır)

  gereklidir.

  Başvuranlar, “KPSS 36” puan türünden aldıkları puanlara göre sıralanacak ve bu çerçevede ilk 400 aday yazılı sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığın internet sitesinde (Rep. of Turkey Ministry of Foreign Affairs) “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Yazılı sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, yazılı sınavın yeri ve programı hakkında bilgiye de yer verilecektir.

  NOT: Bakanlığımız Aday Meslek Memurluğu sınavına en fazla 3 kez girilebilmektedir. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan bir adayın sınava gelmemesi, başka bir adayın sınava girme şansını yitirmesine neden olmaktadır. Bu nedenle, yazılı sınava davet edilen adaylardan geçerli bir mazereti olmaksızın sınava katılmayanlar, üç kez sınava girme hakkından birini kaybetmiş sayılacaklardır.

  B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ:

  Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

  YAZILI SINAV

  Yazılı sınav eleme niteliğindedir. Türkçe Kompozisyon, Yabancı Dilde Kompozisyon, Türkçeden Yabancı Dile Çeviri ve Yabancı Dilden Türkçeye çeviri olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.

  Sınava İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden girilebilecektir. İsteyen adaylar sınava iki yabancı dilden de girebilirler. Ancak, birinci yabancı dil olarak Almancadan sınava girmek isteyen adayların, ikinci yabancı dil sınavına İngilizce ya da Fransızcadan katılarak başarı sağlamaları zorunludur.


  SÖZLÜ SINAV

  Yazılı sınavlarda başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edileceklerdir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte duyurulacaktır.

  SÖZLÜ SINAV KONULARI:

  - Siyasi Tarih (Osmanlı Siyasi Tarihi, 1789’dan günümüze Dünya Siyasi Tarihi, Türk İnkılap Tarihi), Uluslararası Politika,
  - Anayasa Hukuku, Siyasal Sistemler ve İnsan Hakları, Türkiye’nin Yönetim Yapısı,
  - Uluslararası Hukuk, Devletler Özel Hukuku,
  - Hukukun Temel Kavramları ve Medeni Hukuk,
  - Türkiye Ekonomisi, Maliye, Uluslararası Ekonomi,
  - Genel Kültür.

  DEĞERLENDİRME

  Aday Meslek Memurluğu’na giriş yazılı ve sözlü sınavlarında geçer not 100 üzerinden 70′tir. Yazılı sınavlarda her bölüm için ayrı değerlendirme yapılır. Adayın yazılı sınavda başarılı sayılması için her bölümden geçer not almış olması gereklidir.

  Adayların ikinci yabancı dil yazılı sınavından aldıkları notların ortalamasının 60′dan fazlası, birinci yabancı dil yazılı sınav notları toplamına eklenir.

  Almancadan yazılı sınava girecek adayların başarılı kabul edilebilmeleri için, Almanca yazılı sınavında başarılı olmanın yanı sıra, ikinci yabancı dil olarak İngilizce veya Fransızcadan en az 50 puan almaları gereklidir.

  III. SINAVLARA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:

  2. GEREKLİ BELGELER

  a) Eksiksiz olarak doldurulup imzalanmış sınav başvuru formu (Rep. of Turkey Ministry of Foreign Affairs adresli internet sitesinde, “Duyurular” bölümünde, Aday Meslek Memurluğu Sınavına ilişkin duyurudan temin edilecektir),

  b) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı ve bir fotokopisi, aslı yok ise noter onaylı bir örneği,

  c) Yabancı okullardan mezun olanlar için YÖK’ten alınmış denklik belgesinin aslı ve bir fotokopisi, aslı yok ise noter onaylı bir örneği,

  d) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı ve bir fotokopisi, aslı yok ise noter onaylı bir örneği,

  e) Nüfus cüzdanının aslı ve bir fotokopisi, aslı yok ise noter onaylı bir örneği,

  f) Son 6 ayda çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf (fotoğraflardan biri başvuru formuna zımbalanmadan yapıştırılmış olacak),

  Yazılı eleme sınavlarını kazanacak adaylardan daha sonra tamamlayıcı belgeler istenecektir.

  IV. SINAV BAŞVURUSU VE EK BİLGİ İÇİN MÜRACAAT
  EDİLEBİLECEK YERLER:

  1) Dışişleri Bakanlığı
  Personel Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. kat 443 nolu oda)
  Balgat/ANKARA
  Tel: (312) 292 13 88 292 13 90 292 13 91

  2) Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği
  Müşir Fuat Paşa Yalısı, Emirgan Caddesi No:90
  80860 İstinye/İSTANBUL
  Tel: (212) 323 10 42 – 323 10 43