Dırar Bin Mürre Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 3 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Dırar Bin Mürre Kimdir


  Dırar Bin Mürre Biyografisi

  Dırar Bin Mürre Evliyanın büyüklerinden ve hadîs alimi. Künyesi Ebu Sinan eş-Şeybani,dir. Doğum tarihi ve yeri belli değildir. 749 H.132 senesinde vefat etti. Dırar bin Mürre, zamanının alimlerinden ilim öğrendi ve hadis-i şerif nakletti. Bu âlimlerden bâzıları şunlardır:

  Ebu Salih es-Semân, Said bin Cübeyr, Kuza bin Yahya, Muharib bin Desar, Abdullah bin Haris Zübeydi, Abdullah bin Hüzeyl, Ebû Sâlih el-Hanefî ve diğerleri. Kendisinden ise, Şube bin Haccâc, Şureyk, Süfyân-ı Sevrî, Süfyân bin Uyeyne ve Abdülazîz bin Müslim, Muhammed bin Fudayl ilim öğrendiler.

  Dırar bin Mürrenin rivayet ettiği hadîs-i şerîfler, İmâm-ı Buharînin Edeb-ül-Müfred adlı eserinde, Sahih-i Müslimde, Sünen-i Tirmizi'de, Sünen-i Nesâai'de yer almıştır. Yahya Kettan, Ebû Hatîm, Nesaî, İcli ve diğer birçok âlim onun sika, güvenilir, sağlam bir ravi olduğunu söylemişlerdir.

  Dırar bin Mürre, Cuma günleri Muhammed bin Suka ile bir araya gelince, Allah korkusu ile ağlarlardı. Dırâr bin Mürre talebelerine Yanıma teker teker gelin, toplu halde gelmeyin. Çünkü toplu geldiğinizde vaktinizi aranızda şuradan buradan konuşmakla geçirirsiniz. Fakat yalnız geldiğinizde, ya dersinizle meşgul olursunuz, yahut Allahü tealayı anarsınız. Bunlar sizin için daha hayırlıdır. buyururdu.

  Dırar bin Mürre, çarşıdan bir şeyler alınca onu kendisi taşırdı. Onu sevenler Ver biz taşıyalım. dediklerinde kabul etmez, böyle eşyasını gücü kuvveti yerinde olduğu hâlde kendisi taşımayıp, başkasına taşıtmayı kibirlilik olarak görür, kibirlileri sevmediğini söylerdi.
   


Similar Threads: Dırar Mürre
Forum Başlık Tarih
Biyografi Amr Bin Mürre Kimdir 26 Şubat 2012