Dinimizde Akraba Evliliği İle İlgili Bilgi

'Güzel Sözler' forumunda zamaneanne tarafından 26 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


  1. İslamda Akraba Evliliği İle İlgili Sözler


    “Sizler birbirlerinizle harp eden kimseler haline gelmedikçe ve bir kimse geçim sıkıntısından dolayı yabancı bir kadınla evlenip amcasının (dayısının, halasının, teyzesinin) kızından yüz çevirmedikçe kıyamet kopmaz buyurmuştur. (M.Zevâid:C/4, Sf: 260)

    Kur'ân-ı Kerim: "Size (şunlarla evlenmeniz) haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren analarınız, süt bacılarınız, karılarınızın anaları, birleştiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız - eğer onlarla henüz birleşmemişseniz, (kızlarını almaktan ötürü) üzerinize bir günah yoktur - kendi sulbünüzden gelen oğullarınızın karıları ve iki kız kardeşi bir arada almanız Ancak geçmişte olanlar hâriç Şüphesiz Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir" (Nisa-23) ayetiyle haram olanların çerçevesini belirledikten sonra, Ahzab sûresinin 50 ayetiyle de şöyle buyurarak:

    "Ey peygamber, biz, ücretlerini (mehirlerini) verdiğin eşlerini, Allahın sana ganimet olarak verdiği (savaş esirlerinden) elinin altında bulunan (cariyeleri), amcanın, halalarının, dayının ve teyzelerinin seninle beraber göç eden kızlarını sana helâl kıldık Bir de kendisini (mehirsiz olarak) peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini almak dilediği inanmış kadını, diğer mü'minlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere (helal kıldık) Biz, eşleri ve ellerinin altında bulunan (cariyeleri) hakkında müminlere ne farz ettiğimizi bildik (onların bu hususta ne yapması lâzım geldiğini açıkladık) ki, sana bir zorluk olmasın, (sen bir sıkıntıya, güç bir duruma düşmeyesin) Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir" (Ahzab/50) herhangi bir iltibasa meydan vermeyecek şekilde, neyin yasak olup, neyin olmadığını apaçık göstermektedir .