Dini sorumluluk kavramının anlamı

'Ders notları' forumunda Merve tarafından 19 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


  1. Dini sorumluluk kavramından ne anlarız

    Kişinin davranışlarından hesap verme yükümlülüğü altında bulunması durumu. Hesap yükümlülüğü kişinin davranışları nedeniyle ödül ya da ceza biçiminde bir karşılık görmesi sonucunu doğurur Bu karşılık, maddi ya da manevi olabileceği gibi, bu dünyada ya da ahiret hayatında da olabilir.

    İslam'a göre insan sorumlu bir varlıktır Çünkü kendine iyi ile kötü, doğru ile yanlış açık biçimde gösterilmiş, ikisinden birisini seçme hakkı tanınmış, seçimini yapabilmesi, gereğini yerine getirebilmesi için gereken akıl, irade ve yapabilme gücü gibi niteliklerle donatılmıştır Kişi özgür iradesi ile dilediği seçimi yapabilir, istediği işi işleyebilir.

    Fakat bu özgürlüğü onu seçiminden, yaptıklarından sorumlu kılar, seçim ve davranışlarının sonuçlarına katlanma zorunda bırakır Seçim ve davranışlarının niteliği, iyi ya da kötü oluşu, bunların sonuçlarının da niteliğini, başka bir deyişle göreceği karşılığın ödül ya da ceza oluşunu belirler.