Din Felsefesi Konu Anlatımı

'Dini Bilgiler' forumunda Violet tarafından 3 Nisan 2011 tarihinde açılan konu


 1. Din Felsefesi Konu Anlatımı,
  Din Felsefe konu anlatımı,

  DİN FELSEFESİ

  Din, bireysel ve toplumsal yanı bulunan, düşünce ve uygulama açısından sistemleşmiş olan, insanlara bir yaşam biçimi sunan, onları belli bir dünya görüşü etrafında toplayan kurumdur.

  Hayatın her yanı ile ilgilenen din ile felsefe, konu ve problemleri itibariyle yan yanadır; ama alanları ayrıdır. Din felsefesi, dinin temel iddiaları hakkında rasyonel, kapsamlı ve tutarlı bir şekilde düşünmektir. Dinin doğası, özü, değeri hakkında fikir yürütmektir; dini, düşünme konusu yapmaktır.  1. Teoloji İle Din Felsefesinin Farkı

  · Teoloji (İlahiyat), dini konu edinir; amacı dini temellendirmek ve açıklamak, böylece inananların inançlarını güçlendirmektir.

  · Teoloji, doğrudan doğruya inanca dayanır. Dini yargıları hiç bir şekilde sorgulamaz; bu yönüyle dogmatiktir. Oysa din felsefesi, özgür düşünmeyi, nesnel olmayı ve sorgulamayı temel alır.

  · Teoloji belirli bir dini ve bu dine ait problemleri ele alır. Dolayısıyla Yahudi teolojisinden, Hıristiyan teolojisinden söz edilebilmektedir. Din felsefesi ise dini veya dinleri genel olarak ele almaktadır.  2. Dinin Felsefi Temellendirilmesi

  · Din felsefesi, dine rasyonel olarak bakmak, aklın bütün olanaklarıyla dinin temel tezlerini gözden geçirmek, onları sorgulamak durumundadır. Bu ise, dinin temel ilke ve inançlarını akla dayanarak akıl ve mantıksal analiz yoluyla temellendirmek anlamına gelir.

  · Din felsefesinin dine bakış açısı tutarlı olmalıdır. Tutarlılık ise, açıklamalarda çelişmelere düşülmemesi, uyuşmazlıkların ve tutarsızlıkların ortadan kaldırılması anlamına gelir.

  · Din felsefesi, dine mümkün olduğunca kapsamlı ve kuşatıcı bir bakışla yaklaşmalıdır. Örneğin, din felsefesiyle ilgilenen filozof, ruhun ölümsüzlüğü veya ahiretin varlığı problemini ele almışsa, bu konuyu bütün yönleriyle değerlendirmelidir.

  · Din felsefesi rasyonel olmalıdır. Dinin lehinde ve aleyhinde bir anlayış içine girmemesi gerekir. Din felsefesi, genel olarak Tanrı var mıdır? Evren yaratılmış mıdır? Vahiy mümkün müdür? Ruh ölümsüz müdür? gibi sorular üzerinde durur.  3. Din Felsefesinin Temel Sorunları

  a. Tanrı’nın Varlığı Sorunu

  Din felsefesinin merkezinde, Tanrı’nın var oluşuyla ilgili kanıtlar bulunmaktadır.

  Çünkü dinin temellendirilebilmesi için Tanrı’nın varlığının kanıtlanması gerekmektedir.

  Bu konuda;

  Tanrı var mıdır?

  Tanrı’nın varlığını gösteren kanıtlar nelerdir?

  Tanrı’nın varlığının özü nedir?

  soruları sorulur; bunların yanında ya da karşısında yer alan kanıtlar ele alınır, irdelenir.  b. Tanrı’nın Temel Niteliklerinin Tanımlanması Sorunu

  Tanrı’nın evrene aşkın ya da içkin olduğuna ilişkin yaklaşımlar görülür. Tanrı’nın ebedi ve ezeli oluşu, her şeye gücünün yetmesi, yaratılmamış olması, her şeyi bilmesi gibi nitelikleri üzerinde durulur.  c. Vahyin İmkanı Sorunu

  Tanrı ile insan, iki ayrı kategoriden varlıktırlar. Buna göre;

  Tanrı, emir ve buyruklarını nasıl iletmektedir?

  İki farklı varlık olan Tanrı ile insan arasında iletişim nasıl gerçekleşmektedir?

  Sorularında görüleceği gibi, sonlu bir varlık olan insanla, ezeli ve ebedi olan Tanrı arasındaki iletişimi sorgular.  d. Ruhun Ölümsüzlüğü Sorunu

  Ölüm bir son mudur?

  Ruh ölümsüz müdür?

  Ölümden sonra yaşam var mı?

  Beden yok olduğu zaman insan ruhu ortadan kalkar mı?

  Bu sorulara ilişkin din felsefesi, ilgili görüşlerin kanıtlarını nasıl temellendirdiklerini irdelemektedir.
   


Similar Threads: Felsefesi Konu
Forum Başlık Tarih
Dini Bilgiler Din Felsefesi Nedir Din Felsefesi Ne Demek 3 Nisan 2011
Dini Bilgiler Mevlananın tasavvuf felsefesi 29 Mart 2011
Dini Bilgiler Mevlananın su felsefesi 29 Mart 2011
Dini Bilgiler Mevlana'nın felsefesi nedir 23 Mart 2011
Dini Bilgiler Mevlana'nın felsefesi 22 Mart 2011