Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri Nelerdir?

'Dini Bilgiler' forumunda Nalan tarafından 18 Mart 2013 tarihinde açılan konu


  1. Dünyada yüz milyonlarca insan yaşamaktadır. İnsanların kişilik özellikleri, karakterleri, hayata bakışları, beklentileri, umutları, endişeleri birbirinden farklıdır.

    Örneğin bazı insanlar sorgulayıcı, meraklı ve araştırmacı iken bazıları böyle değildir. Birtakım kişiler uzlaşmacı bir yapıya sahipken bazı kimseler tepkisel ve şiddet yanlısı olabilmektedir. Bir kısım insanlar akıl ve mantıklarını ön plana alırken bazılarının duyguları daha baskındır. Bu gibi farklılıklar insanların düşüncelerini, davranışlarını, olaylara bakışını etkilemektedir.

    İnsanlar arasındaki bu gibi farklılıklar, dinin anlaşılması ve yorumlanmasında da farklılıklara neden olmaktadır. Dolayısıyla Müslümanlar bir Kur'an ayetini yad hadisi yorumlarken farklı görüşler dşünceler ortaya koyabilmektedirler.