Dilimize yunancadan giren arşiv kelimesinin kökeninin anlamı nedir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Burcu tarafından 21 Eylül 2014 tarihinde açılan konu


 1. Dilimize yunancadan giren arşiv kelimesinin kökeninin anlamı nedir

  Arşiv Türkçe Karşılığı Belgelik'tir. Belge ve yazıların saklandığı yere arşiv yada Belgelik denir. Arşiv kelimesinin kökeni ise Devlet'tir.

  Arşiv kelimesi bütün dünyada:
  a) Kurumların gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri sonucu meydana gelen ve bir gaye ile saklanan dokümantasyon,
  b) Sözkonusu dokümantasyona bakan kuruluş,
  c) Bunları barındıran yerler manasında kullanılmaktadır.
  Arşiv kelimesinin kökü, eski Yunanca “ arkheion ” kelimesinin Latinceye geçmiş hali olan “ archivum ”dur.
  Mana itibariyle arşiv; resmi dairelerin, çeşitli müesseselerin veya kişilerin işlerini yürütürken, muamelesi tamamlanmış ve muhafazası icab eden vesikaların düzenli bir şekilde, belirli kaidelere göre bir araya getirilerek saklandığı yerdir. Arşivler, vesikaların çıktığı yerler olan devletin, şehrin veya müessesenin, ailenin hizmetinde oluşuna göre devlet arşivi, şehir arşivi, özel arşiv, Aile arşivi gibi isimler alırlar.
  Arşiv malzemesinin çekirdeğini, devlet dairelerinde, büyük müesseselerde günlük muameleler esnasında çıkan yazışmalar ve dosyalar meydana getirir. Fakat bütün bu kağıtlar arşiv malzemesi değildir. Toplanan malzeme arşivlerde mütehassısları tarafından seçilip belirli kaidelere göre tasnif edilerek saklanır. Bu sınıflandırmanın sonradan istifade sırasında kolaylık sağlayacak şekilde olmasına dikkat edilir. Arşivleri teşkil eden malzeme, kesinliği olan dökümanlar olduğu için, geçmiş faaliyetlerin yaşayan ve gerçek delilleridir.